Aktivitetsfondet

Aktivitetsfondets midler er overført til Tolkene i Akademikerforbundet (TiA). Tolker kan søke midler der. Les mer.
Historikk:
Formål med ordningen

Landsmøtet 2013 ønsket en tilskuddsordning hvor det kan søkes om midler for å øke medlemsaktiviteten i forbundet. Målsetningen med ordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse blant medlemsmassen. Det erkjennes midler kun for Tolkeforbundets regionlag, arbeidsgrupper og andre utvalg i Tolkeforbundets regi.

Utforming av ordningen

Det er forbundsstyret som bevilger de budsjetterte midlene. Ved bevilgning skal forbundsstyret ivareta søknadskriteriene gjengitt nedenfor. Midlene skal bidra til å gi alle medlemmer et faglig tilbud. Prosjekter som inkluderer geografisk isolerte medlemmer vektlegges prioritet. Alle prosjektsøknader, med forbundsstyrets kommentarer skal gjøres tilgjengelig for medlemmene.

Søknadskriterier
  •  Søknaden skal inneholde prosjektnavn, beskrivelse, budsjett og søknadssum
  •  Tilskudd bevilges fortløpende og utbetales etter en eventuell innvilgning.
  • 1 (en) måned etter prosjektets slutt, og maksimalt 5 (fem) måneder etter at midlene er utbetalt, skal rapport og regnskap sendes forbundsstyret.
  • Om prosjektet ikke er påbegynt 3 (tre) måneder etter utbetaling, skal midlene returneres i sin helhet.

 

1 Comment

  1. Tolkeforbundet – Tolkeavisa | Prosjektmidler endelig på plass - 16/08/2013, 19:56

    […] Les mer om ordningen her. […]

Comments are now closed on this post.

Medlemssider

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord