Hvorfor være medlem i Tolkeforbundet

Bevisste tolker er med i Tolkeforbundet fordi det gir påvirkningskraft som gjelder hele tolkeprofesjonen. Et sterkt Tolkeforbund fører til større bevissthet om tolkeyrket i samfunnet. Dessuten gir et medlemskap tilgang til et faglig og sosialt felleskap som ingen andre enn Tolkeforbundet tar ansvar for å skape.

 

Tolkeforbundet påvirker tolkers rammebetingelser
 • Samarbeid med aktuelle fagforeningen om lønnsbetingelser
 • Innpass hos direkotrat og departement

 

Tolkeforbundet synliggjør tolkeyrket og hva tolker står for
 • Tolkeforbundet øker bevisstheten om profesjonen
 • Tolkeforbundet synliggjør medlemmenes kompetanse

 

Tolkeforbundet gir deg fordeler
 • Bistand ifm. diine arbeidsforhold
 • Medlemskontakt
 • Faglig diskusjonsforum på nett
 • Statistikk
 • Kurs og faglig utvikling

 

Medlemskapet gir deg mulighet til å forme yrkets framtid

Som medlem av Tolkeforbundet får du tilgang til et unik faglig miljø. Tolkeforbundet er den eneste interesseorganisasjonen for tegnspråktolker og tegnspråktolkestudenter i Norge. Forbundsstyret jobber hele tiden for at medlemmenes stemme skal bli hørt i alle aktuelle fora med brukerorganisasjoner, fagforeninger, NAV og departement.

Du kan fritt delta på alle forbundets arrangementer som medlem. Regionlagene arrangerer alt fra faglige samlinger og debattkvelder til sosiale aktiviteter. Her får man en unik mulighet til å diskutere fag og bli kjent med kolleger i sin egen region. I tillegg får du tilgang på informasjon om internasjonale konferanser og det siste innen forskning. Du velger selv hvor aktiv du ønsker å være, men om du virkelig ønsker å forme tolkenorge anbefaler vi at du er aktiv i regionlaget, og gjerne stiller til valg i region- og forbundsstyret.

 

Pris for privatperson:
 • 700,- for deg som er i jobb. Medlemsskapet gjelder fra 1.1 til 31.12. Nye medlemmer får halv pris første periode.
 • 100,- for deg som er tolkestudent. Gjelder for ett år.
 • 350,- per år for pensjonister.
 • 350,- per år for støttemedlemmer.

 

Pris for organisasjon:

Landsmøtet i 2019 vedtok at også organisasjoner kan være støttemedlemmer i Tolkeforbundet.

 • 2100,- Støttemedlem.

 

Du kan melde deg inn og betale kontigent ved følgende:
Vipps
Trykk på «Kjøp og betal»-knappen (ikke «Send penger») og søk opp Tolkeforbundet (#17764) (pass på at du ikke velger en av regionlagskontoene). Deretter trykker du på «medlemskontingent» og velger riktig medlemskap og regionlaget du tilhører. Tidligere medlem? Velg ja om du har vært medlem de siste to årene og nei hvis du er helt nytt medlem eller ikke har vært medlem de to siste årene. Og send en e-post til okonomi(at)tolkeforbundet.no med din e-postadresse og mobilnummer.
Nettbank
Betal kontingenten direkte til kontonummer 0530.40.44251 og skriv: Medlemskap årstall + ditt navn i meldingsfeltet. Send også en e-post til okonomi(at)tolkeforbundet.no med din e-postadresse og mobilnummer.

Obs! Det kan ta litt tid før en får bekreftelse på at man er blitt medlem da dette må registreres manuelt inntil automatisert løsning kommer.

 

Spørsmål og svar
Overgang til Vipps - hva med PayPal?
Vi har tatt beslutning om å ikke bruke PayPal lenger og heller støtte norske betalingsløsninger. Vi har tidligere slitt med PayPal-løsning.
Vil overgangen til Vipps påvirke meg som betaler med PayPal i dag?
Nei, vi har bare stengt PayPal for nye innmeldinger. Vi prøver å få de PayPal-betalende over til Vipps/eFaktura i løpet av 2019.
Kan jeg bytte til Vipps med engang og hvordan?
Send en e-post til okonomi(at)tolkeforbundet.no
Vipps spør om ansattnummer - hva er det?
Bare se bort fra ansattnummer, økonomiansvarlig ordner innmeldingen din manuelt.
Jeg har betalt to eller flere ganger via Vipps, hva gjør jeg?
Ikke bekrym deg, du blir ikke belastet før økonomiansvarlig har godkjent Vipps-innbetalingene, hvis vi legger merke til dobbelbetalinger, blir de kansellert.
Har du andre spørsmål om medlemskap eller økonomi?
Ta kontakt med økonomiansvarlig på okonomi(at)tolkeforbundet.no
Sist oppdatert: 18.03.2019

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord