Forbundsstyret

Forbundsstyret er Landsmøtets forlengede hånd, og Tolkeforbundets øverste organ foruten Landsmøtet selv. I hovedsak er det styrets oppgave å stå for den daglige driften, gjennomføre vedtak gjort av landsmøtet, og gjøre beslutninger i tråd med disse.

Forbundsstyret 2019-2021:

Leder: Mariann Eidberg

Nestleder: Helge Edland

Økonomi: Kathrine G. Rehder

Sekretær: Cathrine Skogstad

Styremedlem: Stine Louise Brandal

  1. vara: Sylwia Paz
  2. vara: Silje Fosse Giltvedt
  3. vara: Bodil Veie
Forbundsstyret 2017-2019:

Leder: Mariann Eidberg

Nestleder: Helge Edland

Økonomi: Truls S. Yggeseth

Sekretær: Cathrine Skogstad

Styremedlem: Kathrine G. Rehder (Anine Aas Hegerstrøm valgt i landsmøte. Trakk seg høsten 2017)

Vara:
Sylwia Paz
(også Jessica Hansen og Kathrine G. Rehder var valgt av landsmøtet som vara. Først trakk Hansen seg som vara, og da Hegerstrøm trakk seg fra styret, rykket Rehder opp til styremedlem.)

 

Vil du se oversikt over tidligere styrer, se historikken her.

Alle tidligere ledere:

1978-1980: Eva-Signe Falkenberg – Norsk Døvetolkforening
1980-1982: Eva-Signe Falkenberg
1982-1984: Eva-Signe Falkenberg
1984-1986: Eva-Signe Falkenberg
1986-1988: Eva-Signe Falkenberg
1988-1990: Heidi Woll – Norsk Døvetolkforbund
1990-1992: Elin (Christoffersen) Sande
1992-1995: Mona Høsøien
1995-1997: Heidi Woll
1997-1999: Heidi Woll
1999-2003: Gro Faugstad – Norsk Forbund for Døvetolker og Døvblindtolker
2003-2005: Cindy Wedvig – Tolkeforbundet (nåværende navn)
2005-2007: Marit Eriksen
2007-2009: Liss-Nina Krag-Pedersen
2009-2011: Inger Lise Vincent
2011-2012: Valgeir Freyr Grinde
2012-2013: Lina Solheim (konstituert)
2013-2015: Linda Heanye Røsvik
2015-høst 2016: Ørjan Strømmen
Høsten 2016-2017: Mariann Eidberg (konstituert)
2017-2019: Mariann Eidberg

 

Siste info fra Forbundsstyret:

Info om ekstraordinært landsmøte

Tolkeforbundets styre har under sitt styremøte 2. november behandlet resultatet av uravstemningen som ble gjennomført i uke 43. I forkant av avstemningen ble det sendt ut info til medlemmene om at sty... »

Nye digitale løsninger i Nav?

Nye digitale løsninger i Nav?

Nav har gått til anskaffelse av en digital løsning for brukerrelasjonshåndtering, en såkalt CRM-løsning. Etter å ha fått demonstrert løsningen har Nav stor tro på at den vil kunne tilpasses slik at de... »

Alternativ organisering av tolketjenesten?

Alternativ organisering av tolketjenesten?

Tirsdag 27. august var leder og nestleder i Tolkeforbundet i møte hos styringsenheten for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging (HoT) i anledning oppstarten av arbeidsgruppen som skal se på alternativ o... »

Positivt samarbeidsmøte på frilansområdet

Tolkeforbundet hadde et svært positivt samarbeidmøte om frilansområdet hos Arbeids- og velferdsdirektoratet onsdag 5. juni. Spesielt er vi fornøyde med at vi fikk medhold i og gjennomslag for mange av... »

Landsmøte 2019

Tolkeforbundets landsmøtet 2019 ble gjennomført 17. mars i Bergen. Et høydepunkt i landsmøteforhandlingene var da vi utnevnte æresmedlemmer i Tolkeforbundet. Det er nå 40 år siden stiftelsen og da men... »

Sist oppdatert 18.03.2019

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord