Forbundsstyret

Forbundsstyret er Landsmøtets forlengede hånd, og Tolkeforbundets øverste organ foruten Landsmøtet selv. I hovedsak er det styrets oppgave å stå for den daglige driften, gjennomføre vedtak gjort av landsmøtet, og gjøre beslutninger i tråd med disse.

Forbundsstyret 2017-2019:

Leder: Mariann Eidberg

Nestleder: Helge Edland

Økonomi: Truls S. Yggeseth

Sekretær: Cathrine Skogstad

Styremedlem: Kathrine G. Rehder (Anine Aas Hegerstrøm valgt i landsmøte. Trakk seg høsten 2017)

Vara:
Sylwia Paz
(også Jessica Hansen og Kathrine G. Rehder var valgt av landsmøtet som vara. Først trakk Hansen seg som vara, og da Hegerstrøm trakk seg fra styret, rykket Rehder opp til styremedlem.)

 

Vil du se oversikt over tidligere styrer, se historikken her.

Alle tidligere ledere:

1978-1980: Eva-Signe Falkenberg – Norsk Døvetolkforening
1980-1982: Eva-Signe Falkenberg
1982-1984: Eva-Signe Falkenberg
1984-1986: Eva-Signe Falkenberg
1986-1988: Eva-Signe Falkenberg
1988-1990: Heidi Woll – Norsk Døvetolkforbund
1990-1992: Elin (Christoffersen) Sande
1992-1995: Mona Høsøien
1995-1997: Heidi Woll
1997-1999: Heidi Woll
1999-2003: Gro Faugstad – Norsk Forbund for Døvetolker og Døvblindtolker
2003-2005: Cindy Wedvig – Tolkeforbundet (nåværende navn)
2005-2007: Marit Eriksen
2007-2009: Liss-Nina Krag-Pedersen
2009-2011: Inger Lise Vincent
2011-2012: Valgeir Freyr Grinde
2012-2013: Lina Solheim (konstituert)
2013-2015: Linda Heanye Røsvik
2015-høst 2016: Ørjan Strømmen
Høsten 2016-2017: Mariann Eidberg (konstituert)
2017-2019: Mariann Eidberg

 

Siste info fra Forbundsstyret:

Landsmøte 2019

Landsmøte 2019 blir i Bergen 16.-17. mars 2019 Vi holder, jmf vedtektene, landsmøte i oddetallsår. Tradisjonelt har landsmøtene vært annen hver gang i Oslo og Trondheim, de to stedene som har hatt tol... »

Møte med Samordna Frilansområde

Mariann og Helge i samarbeidsmøte med Samordna Frilansområde. I dag var Tolkeforbundet v/leder og nestleder i møte med Samordna Frilansområde v/Sonja Navelsaker. Et samarbeidsmøte vi prøver å ha to ga... »

Utvidet styremøte 2018

Utvidet styremøte 2018

Denne helgen har Tolkeforbundet utvidet styremøte mellom forbundsstyret og representanter fra regionlagene. Målet med samlingen er utveksling av informasjon, diskusjon om forbedring av strukturen vår ... »

Flere nye dokumenter for frilanstolkene

I forbindelse med utarbeidelsen av det nye ”Rammedokument om samarbeid mellom NAV og frilanstolkene”, kommer det også et nytt avtalesett som heter Databehandleravtale med tilhørende sjekkliste  som fr... »

Samarbeid med Samordna frilansområde

Tolkeforbundet og Samordna frilansområde har blitt enige om å samarbeide om spørsmål som angår frilanstolkene. Samarbeidet ble initiert av Samordna frilansområde under arbeidet med ”Rammedokument om s... »

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord