Politisk arbeid

Politisk arbeid er så mangt. Alt fra møtene med NAV, Arbeidsdirektoratet, AVYO, Fagforbundet osv. Vi har valgt å samle alle disse. De fleste oppdateringer vil du finne nedenfor.

Siste dokumenter
Se relevante dokumenter

Siste om politisk arbeid

Alternativ organisering av tolketjenesten?

Alternativ organisering av tolketjenesten?

Tirsdag 27. august var leder og nestleder i Tolkeforbundet i møte hos styringsenheten for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging (HoT) i anledning oppstarten av arbeidsgruppen som skal se på alternativ o... »

Tolkeforbundet i møte med direktoratet

Den 8.11 skal forbundsstyrets leder og nestleder i møte med Nav/Arbeids- og velferdsdirektoratet jmf. den tidligere inngåtte samarbeidsavtalen. På agendaen står det fastet punktet «innholdet i samarbe... »

Innspill på tolkerapporten

Innspill på tolkerapporten

Tolkeforbundet har fått invitasjon fra Arbeids- og sosialdepartementet til å sende dem innspill på Agenda Kaupang-rapporten «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet». I tillegg skal vi bli i... »

Page 1 of 12123»
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord