Er skoletolkenes vilkår gode nok?

(Opprinnelig skrevet av Silje Helen Storvik Rygh)

Når man jobber som tegnspråktolk på en grunnskole eller videregående skole, og er i prosessen med å finne ut hva man kan kreve av arbeidstid og lønn og alt som hører med, da er det rimelig forvirrende at man ikke har en felles mal å gå ut ifra. En skole har en type avtale, en annen har en annen type avtale og så kommer en tredje med en tredje avtale. Ikke rart man ikke vet hva man skal kreve, eller hva man kan forvente å få.

Skal tolkene ha 100 % stilling, 100 % lønn og ferie- og avspaseringsordning som det pedagogiske personalet? Eller skal vi ha samme vilkår som assistenter, at vi har 100 % stilling men utbetalt 11-12 % mindre i lønn for å kompensere for ferier? Skal vi måtte jobbe overtid for å jobbe inn avspasering slik at vi også får høst- og vinterferie? Her har jeg etter hvert funnet ut at det er svært ulik praksis på flere skoler. Noen skoler har til og med ulik praksis innad i gruppen med ansatte tolker. Det er ikke rart man blir forvirret.

Det er også mangel på kunnskap blant de ulike ledelsene, når det kommer til hva en tolk sin rolle er og hvilke arbeidsoppgaver vi faktisk har. Få skjønner at tolking faktisk kan være rimelig slitsomt i perioder, eller at vi er nødt til å forberede oss for å gjennomføre en god tolking. Og hvorfor skal vi i det hele tatt være to tolker i de fleste timene?

Alle disse spørsmålene har dukket opp når jeg har vært i samtaler med ledelsen for å bli enige om arbeidstider og arbeidsmengde. Selvfølgelig kan man ikke forvente at alle skal sitte inne med kunnskap om tegnspråk og tolking, og i slike tilfeller hadde det vært greit å vise til et sted eller en person hvor man kunne innhente den nødvendige kunnskapen.

Selv er jeg av ferskeste generasjon tolker, og hadde i starten av dette skoleåret kun det vi lærte på skolen som bakgrunnskunnskap. Dermed synes jeg også det av og til har vært vanskelig å svare på spørsmålene som dukker opp, eller å stå på mitt når jeg krever noe. Har jeg hatt noe jeg lurer på har det aldri vært et problem å kontakte tolketjenesten her i området, men de kan ikke gjøre så mye mer enn å svare på mine spørsmål og gi råd til skolen. De kan ikke kjempe en sak for meg, eller stille opp som forhandler om det blir uenigheter.

Med dette i tankene har jeg etter hvert begynt å drømme om et felles forbund for skoletolker, som i samarbeid med LO eller YS kan steppe inn om det skulle være noe. På den måten vet jeg at personen jeg kontakter for råd og hjelp ang. tolking i skolen, faktisk vet hva jeg snakker om.

Eller kanskje det også kunne vært satt ned et utvalg i Tolkeforbundet, som kunne samlet inn materiale fra de ulike kommunene/fylkeskommunene for å få en oversikt over de ulike avtalene som finnes i vårt ringe land. På sikt kan man kanskje bruke denne oversikten for å utarbeide en eller flere felles mal(er) som man kan sende til de ulike instansene som en slags veiledning når det kommer til å sette sammen en arbeidskontrakt/arbeidstidsavtale for tolker i skolen. Kanskje kan det også utarbeides en slags informasjonsbrosjyre hvor man beskriver tolkens rolle i de ulike skolene/på de ulike trinnene og hva dens arbeidsoppgaver er.

Som skoletolk på høgskole eller universitet har man jo rammene fra tolketjenesten å forholde seg til, og det er også der lønnen kommer fra. Altså er det her ett lønnssystem som gjelder for alle tolker og som er likt over hele landet (så vidt jeg vet!). Men for de som tolker i grunnskole og videregående skole hadde det nok vært til stor hjelp å ha en mal å gå etter når det kommer til hva tolkens rolle i klasserommet er, arbeidstid og lønnsvilkår. Spesielt vil man da stille sterkere i lokale forhandlinger, i og med at man har noe å vise til og sammenligne med. Praksisen fra fylke/kommune til fylke/kommune vil nok uansett være ulik, men med en standardmal kan man kanskje etter hvert få løst det på en slik måte at forskjellene ikke vil være så veldig store.

Som en liten start har jeg i første omgang laget en gruppe på Facebook, “Skoletolkenes forum”, hvor vi kan diskutere problemstillinger som dukker opp eller søke råd og veiledning. Vi er mange skoletolker der ute, og i fellesskap står vi sterkere! Så for alle skoletolker: søk oss opp og meld dere inn! Gruppa er nok mer rettet mot de som tolker i grunnskole eller videregående skole, men mange av problemstillingene som forhåpentligvis dukker opp vil også være aktuelle for de som tolker på høgskole/universitet.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord