Makt og veiledning i Rogaland

Makt og veiledning i Rogaland

Lørdag 22.10.11 arrangerte Rogaland Regionlag veiledningsseminar for alle tolkene i Rogaland.

Seminaret ble avholdt på Hetland videregående skole, og det var en god gruppe engasjerte tolker som deltok.

Inge Rykkje var invitert til å lede seminaret og holde foredrag. Inge Rykkje har bakgrunn fra sosiologi og utdannelse i coaching. Underviser nå på videregående skole i bl.a. filosofi og historie.

Tema for foredraget var ”makt og veiledning – makt og avmakt i relasjonelt arbeid og faglig veiledning”.

Det ble først diskutert hva vi tolkene la i begrepet makt. Vi laget et lite tankekart på tavla med alle assosiasjoner til ordet ”makt”, som vi også delte inn i positive og negative sider. Resultatet av tankekartet ble en liten definisjon; Makt = å ville noe. Makt er skapt i forhold til andre.

Etterpå gikk vi inn på lytteteknikker som er en vesentlig del av det å veilede. Ved bruk av lytteteknikker kan vi også bli flinkere til å forvalte makt.

Det finnes 3 ulike lytteteknikker, men som er likeverdige teknikker:

1. Indre lytting

– Ser oss selv i det som blir fortalt; leter etter noe lignende i vårt eget ”arkiv”, ressurslager

– Vurderer i forhold til egne erfaringer

2. Fokusert lytting

– Fulle og hele fokus på den som forteller

– Interessert/undersøkende til det som blir fortalt (spør: hva, hvem, hvordan, hva er det som gjør, når)

3. Lytte med alle sanser

– Vi lytter til mer enn bare ordene

– Bruker flere sanser; jeg føler, hører og ser

– Innlevelse

Hvordan du er som lytter; interessert/uinteressert = makt

Ved å bruke lytteteknikkene gir du respons på det som blir fortalt, du bruker blikket aktivt, du gir den andre en lyst til å fortelle, du må være konsentrert.

I en veiledningssituasjon bygger man relasjoner hele tiden og det er viktig å vise positiv interesse. Hvis man hele tiden spør studenten, slik at han/hun kan være med i refleksjonen, gir man studenten en følelse av verdsettelse.

Et veiledningsforhold kan aldri bli symmetrisk, det skifter hele tiden, men det viktigste er ikke å ha rett, men skape dialog. Man skal ikke søke konflikt. Det er bedre å tenke at man skal være en god modell enn å tvinge. Man kan for eksempel tenke at ”det du er full av, det drypper du”.

Etter en gjennomgang, ved bruk av eksempler og forklaring, på lytteteknikkene hadde vi en gruppeoppgave. Vi ble delt inn 3 og 3 der en skulle observere, en veilede og en bli veiledet. Alle ga tilbakemelding på hvordan det var i den rollen de hadde og hvordan de opplevde de andre rollene. Noen fikk aha-opplevelser, noen fikk kjenne på konsentrasjonen, noen syntes det var vanskelig å vite hva man skulle si, men alle fikk nyttige erfaringer til videre arbeid.

Alt i alt var dette en veldig innholdsrik og fruktbar dag. Alle fikk følelsen av å sitte igjen med nye opplevelser og tenkemåter. Det var en engasjert gjeng som diskuterte og snakket videre i løpet av ettermiddagen og kvelden. Dagen ble avsluttet med et herlig tapasmåltid og sosialt samvær hjemme hos vår flinke kasserer. Foredraget ga mersmak og vi håper at flere vil delta en eventuell neste gang.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord