Stemmetolkseminar i Vestfold

(opprinnelig skrevet av Heidi Westrum Lund)

Torsdag 29. mars hadde vi på Tolketjenesten i Vestfold invitert alle frilanserne våre til å være med på vår fagdag om stemmetolking, på Magasinet Café i Sandefjord.

Vi blei over 20 stykker og alt lå til rette for en spennende dag, men vi skulle ønske at det var flere «rene» frilansere som prioriterte å komme, da alle som kom var TPA-tolker.

Vi hadde invitert Gro Hege Saltnes Urdal fra Høgskolen i Bergen til å snakke som sin masteroppgave i Samfunnsarbeid: «Samspill ved stemmetolking – betingelser for døves deltakelse.»  Stemmetolking er jo alltid høyaktuelt, så vi var spente på å høre hva dette handlet om.

Gro Hege har intervjuet døve og tolker og spurt dem om blant annet:

  • Hvordan oppleves samspillet mellom døve tolkebrukere og hørende tolker i stemmetolkingssituasjoner, og hvilke inklusjons- og eksklusjonsprosesser foregår her?
  • Hvordan oppleves en god/mindre god stemmetolksituasjon?  Hvilke betingelser er til stede?
  • Hvilke utfordringer oppleves i stemmetolksituasjoner?
  • Hva kjennetegner en god og en mindre god stemmetolksituasjon?
  • Hvordan utgjør inklusjons- og eksklusjonsprosessene betingelser for døves deltakelse i samfunnet?

Hun presenterte svar og tanker rundt tette, og noen stikkord er: Kjemi, tillit, sosial deltakelse, kunnskap, kompetanse, aksept, gjøre seg forstått kontra å bli forstått, tilhørighet, kultur, språk og variasjoner.

All forskning viser at det er lettere å oversette til sitt eget morsmål – altså stemmetolking for vår del (Gro Hege hadde for øvrig også tanker om begrepet «stemmetolking»; hvorfor heter det det og ikke vanlig tolking?) Hvorfor er det da sånn at veldig mange av oss synes dette er en større utfordring enn å oversette til tegnspråk? Vi har jo noen forklaringer selvfølgelig, for eksempel motsetningene mellom auditivt og visuelt språk, men så kommer Gro Hege med noen tanker som flere av oss ikke hadde tenkt nøye over før:

Når vi tolker til tegnspråkbrukere så er det en stor variasjon i språkkode. Noen brukere ønsker rent norsk tegnspråk, noen ønsker norsk med tegnstøtte mens andre ønsker tegn til tale. Veldig mange brukere forstår alle varianter, og vi klarer som regel å knote til noen setninger i en eller annen variant av tegnspråk. Har vi ikke ord så finner vi på ord, eller vi bokstaverer. Vi kan også være visuelle og «vise» en del av det vi vil si. Slik er det ikke på norsk, vi får et mindre nedslagsfelt: Det finnes ikke så mange varianter av norsk å velge mellom. Vi kan ikke bokstavere, og det hadde vært veldig rart om vi bare fant på ord som ikke eksisterer.  En liten åpenbaring for flere av oss, som vi ikke har klart å sette ord på tidligere. Å, som vi skulle ønske at «alle» tegnspråkbrukere visste dette!

Det var kjempeinteressant å høre på Gro Hege, og vi anbefaler både tolker og brukerorganisasjoner å hyre henne inn for å høre om masteroppgaven!

Andre halvdel av dagen hadde vi praktisk stemmetolktrening.  5 sporty døve tegnspråkbrukere ville være språkmodeller for oss, så vi fikk ekte vare når det gjaldt avlesning. De hadde fått i oppgave å forberede 3-4 «historier» de kunne fortelle.

Vi delte oss da i 5 grupper og alle fikk forskjellige oppgaver:

  • En skulle stemmetolke språkkmodellen
  • En skulle avlese og høre på stemmetolken
  • En skulle sitte med ryggen til og bare høre på stemmetolken

Vi hadde også med et par hørende som ikke kan tegn, og de skulle vurdere hvordan det var å høre på uten å ha forutsetninger for å vite hva som faktisk ble sagt. Så byttet vi på oppgavene.

Vi fikk brynt oss på stemmetolkingen, og høstet nyttige tilbakemeldinger fra de andre i gruppa om hva som var bra og hva som kunne gjøres bedre. Dette er nyttig trening, og dette vil vi gjøre mer av! De døve kom også med tilbakemeldinger om at dette var kjempeålreit! De fikk seg også noen aha-opplevelser av hvordan vi jobber og tenker, og vi synes at det er veldig fruktbart å samarbeide med dem!

Dagen ble kjempevellykket, deltakerne var engasjerte og vi fikk nydelig mat i koselige lokaler! Vi har absolutt lyst til å gjøre noe lignende igjen snart. Stemmetolking går nok aldri «av moten»!

Takk til alle deltakerne som bidro til å gjøre dagen så bra!

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord