Tolkebrukerkurs i Buskerud

Tolkebrukerkurs i Buskerud

(Opprinnelig skrevet av Kristin Øhrn Øvregaard)

17. april ble det for første gang avholdt kurs for tolkebrukere ved Hjelpemiddelsentralen i Buskerud. Med 20 deltagere og flere på venteliste kan vi trygt si at interessen var stor.

Målet med denne dagen var å gi brukere av tolketjenesten informasjon om hvordan tolketjenesten jobber og fungerer fra A-Å. I tillegg ønsket vi å skape en møteplass for brukerne og tolketjenesten utenfor oppdragssituasjonen.
Her skulle det være rom for å stille spørsmål direkte til tolketjenesten, både til formidler, fagansvarlig og tolkene.

Kurset var helt fullt, og flere måtte settes opp på venteliste. En så overveldende respons viser kanskje at akkurat en slik dag var etterlengtet?
I grove trekk gikk dagen ut på å informere og fortelle om blant annet:

  • Hvem jobber på tolkeavdelingen nå?
  • Hva skjer fra et oppdrag kommer inn til formidler til tolken er på plass?
  • Bildetolking, hva fins av muligheter og hvem har rettigheter?
  • Etiske retningslinjer, hva har tolkene å forholde seg til i forhold til dette?
  • Hva skjer i tolkeprosessen?

Det ble vist noen sketsjer om hva som kan skje (men kanskje ikke bør skje) i en tolket situasjon. Kursdeltagerne fikk også brynt seg på noen tolkeoppgaver der de selv skulle forsøke å oversette.

Bildetolkingsdelen var det mange som ”tente” på, og flere deltagere gav utrykk for at de ønsket å vite mer om dette. Mathilde ringte opp bildetolktjenesten via TM9000 og via vanlig pc med MMX – programvare. Da fikk vi kontakt med en tolk på sentralen slik at kursdeltagerne fikk demonstrert hvordan man kan bruke bildetolktjenesten, både via en tolk som tegner og via en tolk som skrivetolker.

Det ble servert lunsj til kursdeltagerne midt på dagen, og etter mat og hyggelig samtaler rundt bordene fortsatte programmet for dagen.

Deltagerne var en god blanding av tegnspråkbrukere, skrivetolkbrukere, en taktil tegnspråkbruker og en hørende arbeidsgiver. Seks tolker var i sving denne dagen. Presentasjonene fra tolketjenesten gikk på norsk og tegnspråk, og hele dagen ble skrivetolket.

Etter endt kursdag delte vi ut et evalueringsskjema, og tilbakemeldingene fra kursdeltagerne tydet på at det hadde vært nyttig og informativt med en slik dag, og flere ytret ønske om gjentagelse.

Så nå vil vi oppfordre flere tolketjenester til å arrangere kurs/informasjonsmøter for sine brukere, slik at vi kan få enda bedre forståelse for hverandre, mellom oss som tilbyr tjenesten og de som mottar den.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord