Nordisk seminar på Færøyene

(Opprinnelig skrevet av Bakken Lindseth og Jessica Hansen)

Sang og musikk står sterkt på Færøyene. Derfor var det naturlig at første dagen startet med det. Hefter med sangtekster fra og på alle de nordiske landene ble delt ut og flittig brukt gjennom hele helgen.

Første foreleser var svenske Camilla Warnicke som var med oss fra Sverige  via videokonferanse. Hun er tegnspråktolk og doktorgradsstudent. Hun snakket om interaksjon ved bildetolking: « Interaction on Video Relay Service»..  I Sverige er bildetolktjeneste n åpen fra 7-22 på ukedager og  fra kl 9-17 på helgedager. På en vanlig ukedag har de ca 500 innkommende  samtaler.

Hun kom etter hvert inn på hvilke teknikker og strategier tolken bruker for å organisere turtakingen i en bildetolket samtale. Når partene, hørende og døv bruker, ikke er i samme rom og ikke ser hverandre gir det ekstra utfordringer for tolken. Tolken er den som må ta ansvaret for å sjonglere og være gate-keeper i situasjonen. Via videoeksempler fikk vi et innblikk i dette. Her fikk vi se hvordan tolken brukte signaler som for eksempel hånd og kroppsbevegelser, blikk, informasjon til partene om hva som skjer (for eksempel ved dårlig bildekvalitet) og  tydeliggjøring av ytringer for å tilrettelegge for en best mulig kommunikasjonssetting.

Neste ut var vår egen flotte Jessica Hansen som snakket om erfaringer fra et prosjekt med fjerntolking for studenter i høyere utdanning: «The distant classrom interpreter». Både tegntolking og skrivetolking ble  prøvd ut i prosjektet. Tilbakemeldingene fra tolker og brukere i etterkant viser at mange faktorer virker inn på hvor suksessfull en slik tolkesituasjon blir. En viktig faktor er hvor motiverte  brukerne, lærerne og medstudentene  er  på å bruke tjenesten. Andre suksesskriterier er at tolkene får tilgang til å forberede seg godt i forkant og om tolkene har mulighet til å få et overblikk i situasjonen. Det innebærer blant annet bruk av toveis kamera slik at de kan se presentasjonen som gåes gjennom.  At teknikken fungerer og at alle føler seg trygge på bruken av utstyret er også viktig.

Etter lunsj var vi så klare for Árný Gudmundsdóttir fra Island som ville snakke om hva en god tolk er: «What is a good interpreter?». Hun er utdannet  tegnspråktolk og har nettopp skrevet en masteravhandling om dette temaet.  11 døve, 5 tolker og 4 spesialister med tegnspråkkompetanse har vært informanter i arbeidet med oppgaven. Da hun til slutt skulle ta en oppsummering av resultatene i avhandlingen ble det at en god tolk er profesjonell, troverdig, kan tegnspråk flytende, utstråler tygghet, er sikker i det en gjør, viser respekt til døvesamfunnet og deltar til en viss grad i døvemiljøet. Viktige momenter hun dro frem var samarbeid og det å huske på at vi tolker er mennesker, ikke  maskiner!

Siste foreleser for dagen var Katarina Mårtensson fra Sverige som snakket om tolking for en utvekslingsstudent: «interpreting for an exchange student». Studenten kom fra et annet europeisk land og skulle studere på et høyt nivå på universitetet med forelesninger på engelsk. Tre tolker jobbet i turnus med oppdraget, da de så viktigheten av kontinuitet. De tolket på svensk tegnspråk, men med mange tilpassinger. Teknikker som ble benyttet var blant annet ekstra tydelighet i tolkingen, miming og engelske munnstillinger. De tilpasset også tegnspråket og «adopterte» tegn studenten brukte i tolkingen. Bokstavering av fagterminologi ble gjort på engelsk i og med fagbøkene var på engelsk.  Det aller mest utfordrende var stemmetolkingen i og med studenten ikke kunne svensk tegnspråk og samtalene gjerne var på et høyt faglig nivå.

 

Etter en spennende dag faglig sett var det klart for fjelltur der vi tok fellesbilde og sette opp det fine seminarflagget vårt. På veg opp fikk vi info om fuglelivet og naturen på Færøyene. Etter en dusj og pynting var det så klart for det en må kunne kalle en helaften med treretters på menyen. Kvelden bydde selvsagt på mer sang, både allsang og sang av artister som dukket opp. Vi fikk også trimme lattermusklene da det ble standup om hvordan det høres ut når personer fra de ulike nordiske landene skal prøve seg på å snakke engelsk. I tillegg fikk vi selv prøvd oss på folkedans utpå kvelden.

 

 

Første foreleser søndag morgen startet med et tema som er kjent og stadig like relevant. Ralf Wiebel fra Tyskland holdt foredraget «Trust your inner emotions». Opplegget var opprinnelig tenkt som workshops, så han fikk en liten utfordring da han måtte gjøre om opplegget til noe egnet for over 50 personer.

Han startet med å åpne for diskusjon for å finne retningen. Med over 50 tolker fra forskjellige land, med forskjellig bakgrunn og forskjellig erfaring tilstede gikk diskusjonen i alle retninger.

Ralf viste oss en modell brukt av Dean og Pollard (2001) (http://www.urmc.rochester.edu/deaf-wellness-center/demand-control-schema/overview.cfm).

Modellen plasserer situasjoner på en akse som sprer seg fra «lave krav» til venstre til «høye krav» til høyre, og fra «høy kontroll» øverst til «lav kontroll» nederst. Han viste hvordan situasjoner som havner forskjellige steder på skjemaet, kan føre til ulike typer belastning.

Noen av spørsmålene han belyste var hvordan håndtere de følelsene som passerer gjennom tolken i tolkesituasjonen. Det er naturlig nok ikke bare vonde følelser som er er verdt å vie en tanke, men også de positive.

Han snakket videre om avspenningsøvelser i motsetning til et kognitivt verktøy som kalles «cognitive behavioral intervention» på engelsk. Verktøyet skal ha gitt svært gode resultater, da det innebærer å akseptere følelsene fremfor å finne ulike veier rundt dem.

Det uungåelige spørsmålet «er tolken nøytral» dukket naturligvis opp, uten at det kunne besvares denne gangen heller. Viktigheten av å ha etiske retningslinjer og forholde seg til ble også diskutert. Det er vesentlig å kjenne de etiske retningslinjene for å kunne vite hva du manøvrerer deg rundt i de tilfeller det må gjøres. I Norge, Sverige og Danmark er forskjellige varianter av veiledning brukt til å håndtere og behandle ulike situasjoner.

Til syvende og sist ble det lagt vekt på viktigheten av å kjenne og anerkjenne de fysiske og psykiske reaksjonene som kan oppstå i et tolkeppdrag og som må anerkjennes for å kunne håndteres.

Søndagslunsjen ble gjennomført som seg hør og bør på Færøyene – varm og mettende.

Etter lunsj dro Mads Zwick Bulken i gang en diskusjon om bruk av Facebook og bevisstgjøring rundt dette. Han innledet med en runde med bevisstgjøring, deretter ble deltakerne delt i grupper. Hver gruppe fikk med seg en rekke eksempler hentet fra Fa

cebook, og diskuterte de ulike problemstillingene. I oppsummeringen til slutt gikk diskusjonen hett for seg, og flere fortsatte diskusjonen i gangen etterpå.

 

 

 

 

 

 

 

Etter en kaffepause fortsatte seminaret med «Participants workshops». Her hadde deltakere selv laget forslag til temaer, og det fikk flere diskusjonsgrupper parallelt. Temaene for diskusjoenene varierte veldig, fra tolkens betingelser, lovgivning til relasjoner mellom tolk og bruker, bildetolking og stemmetolking. Her var det mange spennende diskusjoner å delta i, men alt har sin tid. Etter en lang dag med mye faglig innhold, var det på ekte færøysk vis kald middag – med mye forskjellig småmat, koldtbord. Naturligvis var det også tørket hvalkjøtt på bordet.


Etter middag kom en færøysk visesanger, og kvelden ble avsluttet med nordisk tolkejeopardy. Edny og Eydgunn, de to tolkene på Færøyene, høstet stor applaus for jobben de har gjort for gjennomføringen av arrangementet.

Mandag morgen reiste noen av gårde avsindig tidlig, mens noen tok seg en tur til Thorshavn før avreise.

 

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord