Tolkeforbundet i møte med NAV

Tolkeforbundet i møte med NAV

(Opprinnelig skrevet av Jessica Hansen)

Tolkeforbundet deltok på møte med NAV Hjelpemidler og tilrettelegging i dag.

Til stede på møtet var Peter Hjort og Torill Bjørnsen fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Sonja Navelsaker stedfortreder for Annette W. Hansen, fra tolketjenesten i Oslo og Akershus og Lina Solheim og Jessica Hansen, leder og nestleder i Tolkeforbundet. I dette møtet ble vi informert om flere aktuelle saker på tolkeområdet. På agendaen sto følgende saker:

1. Orientering om endring i rundskriv

2. Samordning av oppgaver på tolkeområdet

3. Eventuelt

Tolkeforbundet ble informert om endringene gjort i rundskrivet angående kompensasjon ved bortfall av oppdrag. Se artikkelen Kompensasjon ved bortfall av oppdrag for mer informasjon om dette. Endringene gjelder fra 8.6.2012.

Videre ble Tolkeforbundet orientert om status på saken «Samordning av oppgaver i tolketjenesten» fra tolkelederforumet. Det står mer om oppgavene dette gjelder i referatet fra møtet med AVYO 29.2.2012. I NAV Hjelpemidler og tilretteleggings medbestemmelsesapparat (MBA) 7.5.2012 ble flere av disse forholdene avgjort.

Samordningen av frilansområdet legges til NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Tolketjenesten i Oslo og Akershus har satt i gang arbeidet med oppgavene ved å invitere representanter fra alle landets hjelpemiddelsentraler til samarbeid. Tolkeforbundet har blitt invitert til å delta i dette arbeidet og stiller med to representanter.

Samordning av tolkeformidling av store arrangement er lagt til NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag og NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal.

Samordning av fakturering av oppdrag med andre betalere er lagt til NAV Hjelpemiddelsentral i Nord-Trøndelag.

Samordning av håndteringen av akuttoppdrag skal utredes ved NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus.

På punktet «eventuelt» nevnte Tolkeforbundet den sene tilbakebetalingen til frilanstolkene ved utlegg i forbindelse med reiser, og foreslo at det skulle undersøkes muligheter for hyppigere tilbakebetalinger av slike utlegg. Tolketjenesten ved Oslo og Akershus, ansvarlig for samordningen av frilansområdet, bekreftet at de er kjent med problemstillingen og at de jobber med å undersøke ulike løsninger for å utbedre dagens situasjon.

Tolkeforbundet takket for invitasjonene og informasjonen, og ble oppfordret til å ta initiativ til møter med NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved ønske og behov.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord