Det skjer i Hordaland

Det skjer i Hordaland

(Opprinnelig skrevet av Elisabet Trengereid Olsen)

Ja. Det er mye mas fra tolketjenesten på et dialogmøte, det er mye info og stivbeinte regler, det er klaging fra frilansere, det er synsing og en del selvfølgeligheter i lufta.

Det diskuteres saker som er irrelevante i den store verdenssammenhengen. Men det er også latter og glede. Det er forslag og løsninger. Det er veldig nyttig for tolkene i Hordaland, og det er noe av det lureste tolketjenesten i Hordaland noen gang har bestemt seg å bruke ressurser på!

Ingen sak for liten, ingen sak for stor

I følge The free dictionary er en definisjon på dialog «løpende kontakt og meningsutveksling». Dette er også essensen i dialogmøtene tolketjenesten i Hordaland har satt seg som mål å gjennomføre annen hver måned fremover. Sakene man ikke blir ferdig med på dette møtet tar man tak i på neste møte for oppfølging. Sakene man ikke får begynt på, lagres og tas frem neste gang man skal treffes. Genialt enkelt, ganske enkelt genialt.

Siden vi jobber med kommunikasjon, er det kanskje naturlig at det nettopp handler å snakke sammen når tolketjenesten skal arrangere noe. Dialogmøtene er et uformelt treffpunkt der man kan melde inn saker på forhånd eller ta det som dukker opp der og da. Tolketjenesten har også gjerne noe på hjertet, og det er ikke problemer å få folk i tale.

Ole Brumm er en kar som ofte blir sitert på «ja takk begge deler», men hans venn Ugla er heller ikke helt borte: Ugla pratet i vei, og han brukte lenger og lenger ord, helt til han til slutt var tilbake til der hvor han begynte.

Diskusjonen på dialogmøtet kan nok på mange måter oppleves som dette, for samtalene er livlige og det ene temaet tar det andre. Akkurat denne kvelden diskuterte vi flere forskjellige temaer, men tre av sakene som ble viet mye tid var:

  • Språkbruk
  • Kvalitetssikring
  • CV
Språkbruk

Tolketjenesten jobber med språkbruk internt. De har fokus både på hvilket språk de bruker til døve som ikke har norsk som førstespråk og hvilket språk de bruker overfor andre samarbeidsparter som frilansere.

Det er strenge krav til anonymisering i meldingene og epostene tolketjenesten sender ut til tolker. Derfor følger de strenge rutiner for å ivareta både taushetsplikt og brukervern. Siden alle tolker er underlagt den samme taushetsplikten, kunne tolketjenesten i teorien gitt ut mer utfyllende informasjon om oppdrag pr. melding eller epost, men av frykt for at korrespondansen skal komme fremmede i hende, blir behovet for anonymisering større.

Det er likevel klart at tolkene har et ønske om at oppdragene som sendes ut inneholder mer informasjon generelt og mer konkret informasjon enn i dag. Tolketjenesten vil ta opp saken internt, og se hva de kan endre på for å imøtekomme tolkenes ønsker.

Begrepet «Erfaren tolk» ble diskutert. Det hender at tolketjenesten i mangel på et bedre utrykk sender ut oppdrag «med ønske om erfaren tolk». Få tolker, selv om de har jobbet i mange år, føler seg erfaren og det ble diskutert om det går an å velge et annet utrykk på oppdrag som krever noe ut over at du er nyutdannet. Et forslag om å bruke «tolk med erfaring» fremfor «erfaren» kom opp. Tolketjenesten inviterte tolkene med på idedugnad for å se om det kan finnes et begrep/ord som er bedre å bruke. Forslag mottas med takk.

Kvalitetssikring

Dette temaet har vært tatt opp på møter på Tolketjenesten tidligere, og mange tolker ønsker veiledning på oppdrag. Det er fremdeles slik at nyutdannede tolker i Bergen ofte går ut i en frilanstilværelse. Mange får tilleggsavtaler (skoletolkavtaler) og tolker på høyskole/universitet. Tolketjenesten har det faglige ansvaret for alle tolker med rammeavtaler og setter gjerne nyutdannede inn i tre-tolk samarbeid med erfarne tolker. Disse tolkene gjennomfører ofte kollegabasert veiledning med hverandre, men de ønsker også veiledning utenfra. Tolketjenesten prøver å gi veiledning to ganger i året, men det krever store ressurser å få dette til, noe tolketjenesten ikke alltid har.

Det kan også vurderes å bruke frilansere med tilleggsavtaler som eksterne veiledere, mot at de får opplæring/kompetanse og mulighet for en form for kompensasjon enten de bruker av sin tilgjengelighetstid eller får utvidet oppdragstid.

Tolketjenesten etterlyser også henvendelser fra tolker som ønsker å starte opp med veiledning eller som vil fortsette med veiledning. Det har vært stille fra tolkene, og det hele skyldes at man ikke ville mase og kreve for mye. Da saken ble avklart, ble det enighet om at det er lov og ønskelig at det meldes fra om veiledningsbehov og at tolkene selv må være på offensiven.

CV

Alle tolker med rammeavtale skal ha en CV liggende hos tolketjenesten. På denne skal det blant annet stå oppført oppdrag man vegrer seg for/og ikke vil ta. Det er viktig at denne er oppdatert til en hver tid og at tolkene fører på nødvendig informasjon, slik at tolketjenesten kan bruke den når de spør tolker om forskjellige oppdrag. Av forskjellige grunner kan det kan likevel hende at man blir spurt om oppdrag man har reservert seg mot.

Dersom man har tilleggsavtale og takker nei til oppdrag man har reservert seg mot på CVen, så blir man ikke trukket i lønn i tilgjengelighetstiden.

«Close the gap»

Det finnes mange frilansere som synes at det å skulle hevde sin rett overfor tolketjenesten er skummelt. Naturlig nok. Man vil ikke være til bry. Og så er det er en skjevhet i maktbalansen som Tolketjenesten nå prøver å minimere ved å møte tolkene i Hordaland på denne måten.

Henry Ford har sagt at «Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess».

Det å skape en plattform der man kan treffes med senkede skuldre, spise kjeks og druer og snakke om alt tolkerelatert mellom himmel og jord, er en god start på å gjøre samarbeidet mellom tolketjenesten og frilanserne bedre. Mandag 27.8 holdt tolketjenesten nytt dialogmøte og når denne saken står på trykk så har kanskje en gjeng tolker i Hordaland kommet enda litt nærmere hverandre.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord