Styret på EFSLI 2012

Styret på EFSLI 2012

(Opprinnelig skrevet av Kari Bakken Lindseth)

Helgen startet fredag med den årlige generalforsamlingen (AGM) i flotte lokaler i House of Industry på Schwarzenbergplatz 4.

Foruten godkjenning og/eller gjennomgang av årsrapport, årsplan, regnskap, budsjett og andre faste poster kunne dagen by på blant annet godkjenning av retningslinjer for tolking i utdanning og underskriving av samarbeidsavtale mellom EFSLI og EDBU (the European Deafblind Union).

EFSLIs nye webside ble også presentert. Den finner dere på www.efsli.eu.

Maya de Wit som har vært EFSLI president siden 2006 gikk av, og overleverte stafettpinnen til italienske Marinella Salami. Josje Muntendam fra Nederland ble også stemt inn i styret.

Lørdag og søndag var det så klart for todagers konferanse med tema ”Be Aware- Power and Responsibility in the field of Sign Language Interpreting”. 280 deltagere fra 31 land, både i og utenfor Europa, var på plass.

Lørdagens første foreleser var Patricia Shores Herman fra Sveits som snakket om hvordan makt og ansvar dukker opp, hvorfor og når tegnspråktolker bruker denne makten.  Hun snakket også om viktigheten av samarbeid mellom tolkenes og brukernes organisasjoner, behovet for informasjon til brukerne om tolketilbudet og hva det innebærer.

Neste ut var Flora Savvalidou fra Hellas. Hun snakket om makten og ansvaret en har når en skal representere en annen persons identitet. Det å bruke identitetsteorier gir ny innsikt for og forstå en tolks makt og ansvar, den viktige rollen identitet spiller i tolkeprosessen og bidrar også til å utvikle bedre strategier for å håndtere bekymringer rundt dette.

Mark Wheatley fra Belgia var tredje foredragsholder og fortalte om erfaringer fra tolking under en lobbykampanje i Europaparlamentet i 2011. Her banket en på dørene til medlemmer i Europaparlamentet og målet var å få dem til å skrive under på en erklæring som gjaldt tilgjengeligheten til nødnumre.  Både lobbyister og parlamentsmedlemmer var fra mange ulike nasjonaliteter og en erfarte at det fungerte best når tolk og døv var fra samme region eller land. Det krevdes mange tilpasninger, kulturkunnskap og samarbeid mellom tolk og bruker for å få det til å fungere godt.

Siste foredrag før lunsj omhandlet tolking på TV og var ved Isabelle Heyerick som også er fra Belgia. I tillegg bidro Maartje De Meulder via videoinnspilte snutter om noen av problemstillingene. Her ble vi presentert med erfaringer fra et prosjekt der en døv og en hørende tolk jobbet sammen.

Etter lunsj var det satt av tid til å se på og stemme på bidrag til seminarets posterkonkurranse. Her deltok blant annet Gro Hege Saltnes Urdal med en poster rundt temaet interaksjon i stemmetolkingssituasjoner.

Etter en formiddag med mange forelesninger var det så klart for en ettermiddag med parallellsesjoner.
Her kunne en velge blant:

“Power management- What can Sign Language Interpreters learn?”  med Zane Hema “The power of the profession, taken for granted?” med Ingeborg Skaten eller ”Deaf- Hearing interpreter teams: celebrating our ties” med Christopher Tester and Sharon Neumann Solow.

Etter en begivenhetsrik aften med feiring av EFSLIs 20 års jubileum på vakre Palais Auersperg var det på søndag igjen klart for forelesninger.

Patricia Brück fikk starte dagen med å presentere resultatene fra et forskningsstudie hvor 20 døve fra Østerrike hadde fortalt om deres syn på makt og ansvar i tolkesituasjoner.

Seminarets siste foreleser var Debra Russell som foreleste om tolking av juridisk diskurs. Hun drøftet blant annet hvilken betydning tolkens valg før, under og etter tolkingen har i en slik setting.

Før avslutningsseremonien var det satt av tid til presentasjon av parallellsesjonene som foregikk lørdagen og det ble åpnet for plenumsdiskusjoner med utgangspunkt i disse.

For en førstegangsdeltager i EFSLI sammenheng var det spennende både med forelesninger, sosialt program og ikke minst å få et innblikk i hvordan situasjonen er blant tolker og døve utenfor våre landegrenser. Det ble også tid til å få sett litt på den vakre byen Wien.

Neste EFSLI AGM og konferanse blir i Ljubljana i Slovenia 13.- 15.september 2013 med temaet: ” technology vs. interpreter: support or replacement?”  Så da er det bare å sette av datoen alt nå!

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord