God diskusjon på utvidet styremøte

God diskusjon på utvidet styremøte

En gjeng på 14 tolker fra forbundsstyret, regionlagene, etikkutvalget og valgkomiteen møtte opp på Rotvoll lørdag for å ta fatt på en helg med Tolkeforbundet og etikk i fokus.

Hva trenger vi regionlaget til?

Hordaland regionlag hadde et innlegg hvor de fortalte hva de hadde av aktiviteter og arrangementer i sitt regionlag. De kunne fortelle om alt fra fagkvelder og dialogmøter i samarbeid med tolketjenesten,  til sosiale arrangementer som lønningspils og bowling.

Noe av det som kom opp i løpet av dagen var ønsket om at regionlaget er både et faglig og sosialt treffsted for alle som er medlemmer. Å ha et regionlagsstyre som består av tolker fra ulike arbeidsplasser og frilanstolker kan være en god ide. Det kan også være utfordrende å få folk i styret, spesielt til ledervervet. Det å ha et styre med forholdsvis flat struktur hvor alle hjelper hverandre og bidrar likt, kan gjøre at det blir enklere å få noen til det vervet også. Flere av regionlagene har gjort det på den måten.

At regionlagene er viktige i Tolkeforbundet var alle enige om. Gjennom regionlagene kan forbundsstyret nå medlemmene på en god måte. Der kan også medlemmene ta opp det de måtte ønske, og få faglig påfyll i tillegg til det sosiale. Vi håper derfor at vi snart også vil se Trøndelag regionlag i aksjon igjen, og at noen tar over stafettpinnen i Østlandet regionlag slik at vi unngår nedleggelse J

Et annet tema som ble tatt opp og diskutert var Tolkeforbundet- hva er vi? Det var stor enighet om at Tolkeforbundet er definert som en interesseorganisasjon, og det må vi være. Ikke et fagforbund. Per dags dato går meste av tiden og de frivillige, personlige ressursene til politisk arbeid. Kanskje er dette noe vi bør ta opp på neste års landsmøte? Hvordan bli en ren interesseorganisasjon og samtidig forsikre oss om at våre interesser blir ivaretatt hos fagforbundene?

Forventninger til tolkerollen – et hjelpemiddel eller en rettleder?

Debatten var åpen for alle som var interesserte, gratis for medlemmer av Tolkeforbundet og inngangspris for alle andre. Oppmøtet var bra på ca. 40-50 personer i salen og 6 i panelet. Panelet besto av Peter Hjort fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Guri Amundsen fra HiST, Siv Mittet fra Trondheim Døveforening, Marte Birkeland Skoglund og Ida Værnesbranden fra tolketjenesten ved NAV HMS Sør-Trøndelag og Magnhild Rød Michalsen fra Etikkutvalget i Tolkeforbundet.

Vi hadde satt av to timer til debatten, og det var ikke noe problem å fylle tiden. Blant annet ble begrepet funksjonsvurdering som er brukt i rapporten fornying av tolketjenesten løftet opp og diskutert. Det kom frem at vi oppfatter begrepet på ulike måter , og det var greit å få en avklaring på at det nok ikke er snakk om en så dramatisk endring av tolkerollen som en kanskje kan få inntrykk av ut fra formuleringer og begrepsbruk i rapporten.

Tilbakemeldinger i etterkant viste at et slikt arrangement ble tatt godt i mot og var noe en ønsket mer av. Kanskje kan vi få til noe lignende allerede i tilknytning til landsmøtet neste år?

Tolken og sosiale medier

Hva fra vår arbeidshverdag publiserer vi på sosiale medier som for eksempel facebook? Bør vi i det hele tatt dele noe som er relatert til jobb på sosiale medier? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva sier lovverket og hva sier etikken om dette?

Dette og mange andre spennende problemstillinger ble diskutert denne dagen.

Forbundsstyret og etikkutvalget ønsker å følge opp dette temaet videre så det er bare å følge med! Du som medlem kommer til å få mer info etter hvert.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord