Linda hilser fra lederstolen

Linda hilser fra lederstolen

Kjære medlemmer

Nå er det nye forbundsstyret konstituert og det bokstavelig talt kribler i fingrene etter å komme i gang.

Når vi har fått på plass det formelle, kan vi endelig fordype oss i forbundssaker. Noen av disse sakene har fulgt Tolkeforbundet siden den spede begynnelse for 35 år siden. Rettigheter og tolkens ve og vel på arbeidsmarkedet er noe vi, som de før oss, kommer til å følge opp.

Det nye styret er også svært opptatt av regionlagene. Gjennom et godt samarbeid håper styret å kunne bygge opp under regionlagene som en sosial plass for faglig påfyll. Blant annet har årsmøtet vedtatt å bruke ⅓ av budsjettet på nettopp faglige aktiviteter. Å sette fokus på dette håper vi vil føre til aktive regionlag som naturlig samler tolkene i sitt område. Dette krever selvfølgelig også aktive og engasjerte medlemmer. I det å være engasjert rundt eget yrke, tror jeg tolker stiller ganske sterkt. – Jeg vil påstå at vi tidvis stiller i en helt egen klasse.

Det nye forbundsstyret har konstituert seg
 

– Men hvem er vi?

 

I Ålesund bor Malin Malones Haugan. Hun jobber som tolk ved en videregående skole i byen, og tar også på seg en del frilansoppdrag. Malin er valgt inn som forbundsstyrets økonomiansvarlig.

I Stavanger finner vi styrets nestleder, Ørjan Strømmen. Han er trønder, men etter å ha prøvd seg som frilans i Sør-Trøndelag reiste han sørover for å prøve lykken der. Og nå jobber han ved Tolketjenesten i Rogaland.

I Oslo finner vi to av styrets medlemmer. Lene Blien jobber som frilanstolk og direktetekster hos NRK. Lene har takket ja til å være styrets fagansvarlig. Hun vil holde kontakt med det nasjonale, skandinaviske og europeiske tolkemiljøet.

Hilde Fiva Buzungu har med sitt verv i styret skrevet historie, Hilde er den første statsautoriserte talespråktolken som er med i Tolkeforbundets styre. Hun har blant annet lang erfaring innenfor tolking i offentlig sektor. Hilde skal være sekretær i styret, og vil også jobbe med lønns- og arbeidsvilkår for tolker og med samarbeid med talespråktolker.

Til slutt må vi en tur innom Trondheim. Her bor jeg, Linda Heaney Røsvik, som er valgt inn som Tolkeforbundets nye leder. Jeg har tidligere tolket litt frilans, jobbet ved Signo Midt-Norge og er nå ansatt i et engasjement hos Tolketjenesten i Sør-Trøndelag.

Veien videre

I begynnelsen av juni skal vi samles til styremøte i Oslo og vil her gå gjennom handlingsplan, økonomi, faglige aktiviteter og mye mer for de neste to årene.

På vegne av meg selv og hele styret vil jeg si at vi gleder oss masse til å fronte engasjementet rundt tolkeyrket. Og jeg er helt sikker på at dere kommer til å høre mye, mye mer fra oss. Frem til neste gang ønsker vi dere en god mai måned og masse god tolking!

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord