Oppdatering fra styret

Oppdatering fra styret

Kjære medlemmer! Takk for sist!

Her kommer en oppdatering fra Forbundsstyret, og vi har (som lovet) mye å melde.

Aktiviteter siden sist

Først vil vi ønske alle regionlagene lykke til med sine sommeravslutninger. Vi ser også at det er mye aktivitet på Facebooksidene deres. Hjemmesiden oppdateres jevnlig av Tolkeavisen, regionlagene og Forbundsstyret. Siden sist har det blitt lagt ut informasjon om halvpris for innmelding av nye medlemmer. Dette har ført til fjorten nye medlemmer! Trøndelag regionlag ved Tine Hjartnes Henjum har lagt ut en fin sak om deres fagkveld. Her holdt hørselshemmede Charlotte Agerup sitt foredrag «Å bestille tolk, er å bestille et samarbeidsprosjekt». Praksisadministrasjonen ved HiOA søker i sin annonse etter praksisveiledere. Og NAV utlyser tolkestillinger både i nord og sør. Lene som er fagansvarlig har lagt ut en sak med nytt fra det store utland. Følg med på hjemmesiden, det er mye som skjer!

Vårt første styremøte

Søndag 2.juni møttes Forbundsstyret til vårt aller første styremøte i Oslo.

Vi brukte noe av tiden på å bli bedre kjent og diskutere hvordan vi ønsker å samarbeide.

Jeg anbefaler alle å lese referatet fra møtet (det legges ved under). Her får man et godt innblikk i aktuelle saker, hvordan styret ønsker å organisere seg, etablering av arbeidsgrupper og hvordan vi vil jobbe utefra handlingsplanen som ble satt av landsmøtet.

De 4 rettesnorer

Vi har, med bakgrunn i handlingsplanen, laget disse fire punktene som rettesnorer for vårt arbeid. De er ikke konkurrerende, men skal være veiledende. Jeg tror disse punktene, som er forfattet av vår sekretær Hilde, gir et godt innblikk i hva vi vil jobbe med fremover:

  1. Medlemsrekruttering: Vi må øke antall medlemmer og holde på medlemmene våre. Vi skal arrangere minst en vervekampanje i august 2013.
  2. Regionlag: Det er viktig med sterke regionlag, samt arrangementer i regionlagene, og vi som styre må være pådrivere i dette. Vi skal ha temauker hvert semester fra og med høsten 2013, første i oktober 2013. Alle regionlag får egen kontaktperson i styret.
  3. Tolkers lønns- og arbeidsbetingelser: Vi vil samarbeide nært med AVYO og Fagforbundet samt Arbeidsdepartementet og NAV. Mål: Tolkeforbundet skal være pådrivere for å bedre lønns- og arbeidsbetingelser for tolker, både frilansere og fast ansatte. Vi skal delta på møter og be om møter med relevante aktører.
  4. Samarbeid: Tolkeforbundet har en viktig jobb med å ivareta nasjonalt og internasjonalt samarbeid med tolkeforeninger og brukerorganisasjoner.

Ønsker alle en riktig god sommer, og lykke til med tolking av sommeravslutningene fremover!

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord