Praksisforum tar form

Praksisforum tar form

Tolkeforbundet ved Hilde og Lene har vært på møte angående etablering av et praksisforum for tegnspråktolkutdanningene.

Møtet var på HiOA og samlet representanter fra alle de tre høgskolene som har tolkeutdanning, tolketjenestene, tolk på arbeidsplass og videregående skoler. Siden alle andre praksisgrupper var representert, følte vi at det var naturlig at Tolkeforbundet representerte frilanstolker som er praksisveildere.

På møtet ble det bestemt hvem som skal sitte i et slikt praksisforum. Forumet vil ha representanter fra alle utdanningene, og en fra hvert av praksisområdene. Man forsøker også å få til en spredning slik at hele landet er representert. Det ble bestemt av forumet skulle møtes en gang hvert semester, og at tolkeutdanningene etter møtet utvikler et mandat for hva forumet skal diskutere. Det ble foreslått temaer som lønn, kvalitetssikring av veiledere, samarbeid mellom praksissted og skolen og antall studenter vs. praksisplasser.

Tolkeforbundet synes det var et positivt møte, og mener det er viktig at praksisstedene nå får et forumet der de kan være med og påvirke praksisen til studentene. Forumet vil i tillegg ha få, men bredt forankrede deltakere, noe som bør gi en god ramme for jobben forumet er satt til å gjøre.

Siste nytt om Praksisforum kan leses her.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord