«Jeg er stadig i konkurranse med personer uten kompetanse»

«Jeg er stadig i konkurranse med personer uten kompetanse»

Som en oppvarming mot Tolkefaguka, og årets tema «Tolk på tvers – én profesjon», ønsker vi at flere tegnspråk- og skrivetolker blir kjent med en taletolks hverdag. Samtidig gir vi talespråktolkene mulighet til å bli kjent med oss. Dette er ett, av en serie intervjuer av talespråk-, tegnspråk- og skrivetolker. Les mer om Tolkefaguka 2013 her.

Adriana Lie

Adriana Lie er 44 år og bosatt i Fjell kommune, vest for Bergen.

Språk: Rumensk

 

Hvilken tolkeutdanning har du?

Jeg har grunnutdanning 30 studiepoeng fra UiB (2006) og 3 påbygningsemner fra HiO (15studiepoeng hver). Denne høsten er jeg påmeldt to andre påbyggingsemner ved HiOA. Etter å ha bestått disse oppnår jeg 105 studiepoeng,og kommer nærmere mitt mål – bachelor i tolking.

Hvilken tolkeerfaring har du?

Jeg begynte å tolke etter at jeg fullførte grunnutdanningen (2006). Jeg har for det meste oppdrag for politi/rett/advokater, men har tatt alle typer oppdrag (foreldremøter, samtaler på NAV, helsestasjon og sykehus m.m.). Jeg har ingen erfaring som konferansetolk.

Jobber du med noe annet utenom å være tolk?

I perioden 2006 – 2010 jobbet jeg som allmennlærer og tolk. Etter foreldrepermisjon i 2010 har jeg vært tolk på heltid. 

Hva ser du som spesielt utfordrende ved å jobbe som tolk?

For meg er det spesielt utfordrende at tolk ikke er en beskyttet tittel. Dette kombinert med de mulighetene for formidling av tolker private og kommunale aktører har, gjør min tilgang til oppdrag veldig vanskelig. Jeg er stadig i konkurranse med personer uten kompetanse som tar oppdrag gjennom formidler eller med tolker med tilsvarende kompetanse som meg som godtar formidlernes dårlige arbeidsbetingelser for å få mest mulig oppdrag.

Hva tenker du på som de største gledene ved å jobbe som tolk?

Min største glede er å oppleve at kommunikasjonen mellom den norske og den minoritetsspråklige i en tolkemediert samtale fungerer godt. Det er en glede å kunne bruke mitt morsmål til daglig. Og det er en glede å være så skjerpet som jeg er i forhold til å spisse min kompetanse, å bli bedre og å gjøre en forskjell i kraft av å være profesjonell i mitt arbeid som tolk, ikke i kraft av å være et godt/flink menneske.

Vet du noe om/kjenner du noen tegnspråktolker?

Jeg kjenner litt om tegnspråktolking, har møtt en del studenter på HiOA (vi deler lydlaben), men kjenner ingen tegnspråktolk personlig.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord