Minimalt fra statsbudsjettet 2014

Minimalt fra statsbudsjettet 2014

De rødgrønne har lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett 2014. Den nye regjeringen vil nok komme til å gjøre en del endringer, men vi har allikevel sett på hva som kan bli nytt for tolkeområdet.

Nedenfor finner du noen av punktene. For deg som er medlem kan du laste ned statsbudsjettet med våre kommentarer helt nederst i artikkelen. Åpne det i Adobe reader eller lignende for å lese kommentarene som skjuler seg bak snakkeboblene. (Er du ikke medlem, kan du bli det gratis!)

For frilanstolken
 • Lønnsnivået heves fra lønnstrinn 26 til 29.
  I følge våre regnestykker utgjør dette 10,- per time for en faglært tegnspråktolk*. Dette er et steg i riktig retning, men ikke noe vi kan si oss forøyde med. Dog viser dette at det nytter å kjempe. (*kommer tilbake med nærmere utregning)
 • Det innføres 1 times minstetid på oppdrag.
For ansattolken
 • Det igangsettes ettårig prøveprosjekt i tre fylker hvor den ansattes overtids- og merkostnader dekkes av stønadsbudsjettet.
  I dag blir disse kostnadene dekket gjennom driftsbudsjettet til hver enkelt hjelpemiddelsentral. Endringen gjør det dermed mulig å sette inn en ansattolk uavhengig av sentralens budsjettrammer, og blir foreslått i håp om å få en mer hensiktsmessig fordeling av tolkeoppdragene.
 • De 8,33 millionene som ble bevilget i 2013 videreføres med 20 millioner til neste år.
  Dette er som forventet. De nye 20 millionene dekker merutgiftene med nyetilsatte tolker og utvidet åpningstid hos bildetolktjenesten.
For TPA-tolken
 • TPA-ordningen videreføres ett år til.
  Tolk på arbeidsplass (TPA) er i utgangspunktet et en prosjektordning, og videreføres ett år til.
Annet av interesse
 • Det bevilges penger til ettårig skrivetolkutdanning ved HiB.
  Dette er noe HLF i samarbeid med HiB har jobbet med i lang tid. Dette betyr at man nå kan opprette et eget spesialisert studie for skrivetolking.
 • Les dokumentet nedenfor.
Sluttkommentar

I statsbudsjettet blir det beskrevet et økende behov for tolketjenester. Det beskrives også et behov for å styrke tolketjenestene og gjøre ordningen mer fleksibel. Denne styrkingen skal skje på flere områder. Tolkeforbundet ser positivt på en anerkjennelse av det økende behovet og endringer som styrker både lønns-, ansettelse- og arbeidsforhold. Samtidig føler vi at satsningen på tolkeområdet er beskjeden. Det er derfor viktig at vi fortsetter å jobbe opp mot departement og direktorat slik at vi kan sikre tydelige og trygge arbeidsvilkår for alle tolker.

– Som eneste interesseorganisasjon vil Tolkeforbundet fortsette arbeidet med å representere tolker i alle aktuelle fora, slik at vi kan være med på å forme tolkeområdet også i fremtiden.

Trykk her for å lese AVYOs kommentarer til budsjettet.

Kom med dine innspill i kommentarfeltet nedenfor!

(Last ned og åpne i Adobe reader eller lignende for å lese kommentarene som skjuler seg bak snakkeboblene)

[wpfilebase tag=file id=91 /]

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

2 Comments

 1. Anne Grete Vold - 15/10/2013, 01:15

  Takstforhandlinger – om både takst på honorarer og finansiering av stipender for etterutdanning/videreutdanning slik Sosialdepartementet er i stand til å ha med «sine» og pensjonsordning i Statens pensjonskasse slik som statlige beredskapshjem og fosterforeldre har ( – egen lov fra 2011) ville vært mine prioriteringer på møte med komitéen i høst. Det er langt på overtid å få orden på dette. Er spent på hva Tolkeforbundet legger opp til. :)

  • Ørjan Strømmen - 15/10/2013, 16:46

   Et godt innspill, Anne Grete. Det er godt å ha noen man kan sammenligne seg med, slik at man får mulighet til å sette ting i perspektiv. :)

   Selv er jeg både positiv til budsjettforslaget, samtidig som jeg er litt skuffet. Man øker frilanshonoreringen, noe som er kjempebra. Lenge siden frilanstolkene har blitt nevnt i statbudsjettet. Men dette er en merkostnad på til sammen 1,9 millioner kroner – altså ingen ting. At man setter minimumshonorering til én time er godt, men tror ikke dette kommer til å være med på å dekke flere oppdrag/gjøre ugunstige oppdrag mer attraktiv.

Comments are now closed on this post.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord