Tolkefaguka 2013: Tolk på tvers – én profesjon?

Tolkefaguka 2013: Tolk på tvers – én profesjon?

4.-10. november arrangeres «Tolkefaguka». Dette er første året vi kjører samkjørte arrangementer over hele landet, og vi håper det skal bli en tradisjon. Tema for 2013 er Tolk på tvers – én profesjon?, hvor vi skal se nærmere på likheten mellom «oss» og talespråkstolker.

Bakrunn for tema «Tolk på tvers – én profesjon?»

På landsmøtet i april ble det arrangert felles middag med Tolkeforbundet og Tolkeforeningen (for talespråktolker). Før møtet viste vi ikke hva vi kunne forvente av en slik felles samling med andre tolker. Resultatet ble en meget interessant og morsom kveld. Nesten litt surrealistisk å møte en annen yrkesgruppe som kjenner på akkurat de samme faglige, og etiske utfordringene som oss, hvor det eneste som skiller er språkene. Diskusjonene satt løst rundt bordene og det var forfriskende å diskutere fag med noen som hadde en annerledes bakgrunn. Det var også veldig interessant å få høre om hvordan denne gruppen med tolker var organisert her til lands. Dette møtet bidro til læring og refleksjoner rundt eget yrke. I tolkefaguken ønsker vi å skape flere slike møter mellom medlemmene og talespråktolker.

Planen for tolkefaguka
  • 4.-6. november blir det nasjonalt kick-off i Oslo. Dette vil vi forsøke å overføre på nett, slik at alle landets medlemmer kan følge med på arrangementet. Før dette vil man kunne lese portrettintervju av talespråk-, tegnspråk- og skrivetolker på Tolkeforbundets nettsider.
  • 6.-10. november blir det regionale arrangementer. Målet er at alle regionlag skal ha et arrangement for medlemmene, men regionlagene står fritt til å velge ambisjonsnivå. Nedenfor finnes forslag til aktiviteter, men regionlaget må gjerne komme på noe selv. Dette kan gjennomføres med hjelp fra forbundsstyret.
Forslag til arrangementer
  • Kaffe på tvers: Her trenger man kun et sted å møtes til en kaffe og å invitere en eller flere talespråktolker. Dette kan gjennomføres av alle regionlag, eller på flere steder der regionlagene dekker store områder. Styret kan ta på seg å sende en «startpakke» med spørsmål og temaer som kan legge opp til diskusjoner.
  • Smakebiter på tvers: 2-5 talespråktolker og noen tegnspråktolker snakker i 5-10 min hver. Dette kan kombineres med «Debatt på tvers». Også her kan styret være behjelpelig med scenarioer og spørsmål. Her er sosialt samvær og diskusjon i fokus og burde være gjennomførbart for alle litt større regionlag å gjennomføre.
  • Debatt på tvers: I hovedsak tenkt som et litt større arrangement med talespråk- og tegnspråktolker i en slags paneldebatt, gjerne med innledere som snakker 10-20 min om et gitt tema. Forslag om en strukturert paneldebatt med ordstyrer etterpå, der alle tolkeprofesjoner er representert.
Hva må regionlagene gjøre?
  • Hvert regionlag må bestemme hvilken dag de ønsker å ha sitt arrangment. Det kan være lurt å ha sikret seg talespråktolker også, før man banker datoen.
  • Diskutere hva slags møteform dere ønsker (se de tre forslagene over, eller lag egne opplegg).
  • Send oss en mail på post@tolkeforbundet.no når dere har fått diskutert dette i styret. Når vi mottar en mail fra dere sender vi kontaktinformasjon til en talespråktolk (eller flere) som dere kan kontakte for å avtale et møte.
  • Etter at dere har kontaktet talespråktolkene og avtalt et møte, så må dere finne en plass å være og opprette en event på Facebook.
Dette er (på godt norsk) «work in progress». Dette blir ikke gjennomført uten at regionlagene er med på laget. Om dere har innspill dere ønsker å dele med andre kan kommentarfeltet under benyttes. Eventuelt kan dere sende oss en mail.
Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord