Velkommen!

Velkommen!

Det er med stor glede jeg ønsker velkommen til en splitter ny hjemmeside!

Ørjan Strømmen som er forbundets nestleder og web-ansvarlig, har jobbet iherdig og målrettet de siste månedene for å få på plass en brukervennlig og tiltalende hjemmeside. Sammen med Tolkeavisa har vi utarbeidet en side som vi håper kan være til glede for våre medlemmer og andre lesere. En av våre viktigste oppgaver fremover vil være å synliggjøre den jobben vi gjør. Det er viktig at våre medlemmer ser at vi er aktive med å representere tolkemiljøet i Norge. Den nye hjemmesiden er et viktig ledd i dette arbeidet.

Forbundsstyret er forøvrig i full gang med å planlegge den nasjonale faguken 4.-10-november: Tolk på tvers – én profesjon? Vi vil skape møter mellom landets tegnspråktolker og talespråktolker. Det som må til er en møteplass, en kaffekopp og tolker som vil diskutere fag. Har vi noe å lære av hverandre, hva er likt og hva er ulikt? Vi vil arrangere nasjonalt kick-off i Oslo, og regionlagene er i gang med å planlegge sine møter. Mer info kommer!

Hvis det blir som vi håper, så vil du som leser få god innsikt i det arbeidet vi gjør. Du vil for eksempel kunne lese om at vi stiller med en representant i det nylige etablerte praksisforumet. At vi har jevnlige møter med AVYO, og at vi har opprettet kontakt med Fagforbundet. At vi deltar på samarbeidsmøter med NAV hjelpemiddelsentraler og Arbeidsdepartementet, for å tale tolkene sin sak. At regionlagene arrangerer sosiale og faglige medlemskvelder. At Tolkeforbundet feirer 35 år! At regionlagene kan søke om penger til å gjennomføre aktiviteter i regionene. At Forbundsstyret arrangerer nasjonal faguke. Og ikke minst at nye medlemmer får halv pris på innmelding, og medlemskap ut 2014. Medlemmer av forbundet vil også få tilgang til referat fra møter, og andre dokumenter ved å logge seg inn.

-Med ønsker om en fin høst!

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord