«Alltid noko nytt å lære!»

«Alltid noko nytt å lære!»

Som en oppvarming mot Tolkefaguka, og årets tema «Tolk på tvers – én profesjon», ønsker vi at flere tegnspråk- og skrivetolker blir kjent med en taletolks hverdag. Samtidig gir vi talespråktolkene mulighet til å bli kjent med oss. Dette er ett, av en serie intervjuer av talespråk-, tegnspråk- og skrivetolker. Les mer om Tolkefaguka 2013 her.

Ingvild Soldal Eggerud

Ingvild er 27 år og bosatt i Indre Arna, Bergen.

Språk: Tegnspråk

 

Hvilken tolkeutdanning har du?

3-årig bachelor fra Bergen i 2006

 

Hvilken tolkeerfaring har du?

Eg starta som ufaglært hausten 2008 og har vore frilans med avtale i Hordaland heile tida. Har stort sett hatt tilleggsavtale med skuletolking, men og nokon semester utan tilleggsavtale.  

Oppdraga eg tek er I all hovudsak tolking mellom ts/TSS og norsk. Men eg har og litt erfaring med tolking til/frå engelsk. Eg tek ikkje skrivetolk- og ledsagaroppdrag. Eg har erfaring med dei fleste typar oppdrag etterkvart, til dømes kyrkjetolking, tolking på vgs og høgare utdanning, tolking innan helsevesenet, arbeidslivet og diverse daglege gjeremål.
Hva ser du som spesielt utfordrende ved å jobbe som tolk?

Det å måtte omstille seg så ofte. Det er stadig nye utfordringar, både språkleg og relasjonsmessig. Nye brukarar, nye co-tolkar og oppdrag som inneheld alt I frå himmel og jord. Men det er også dette som er fantastisk gøy med jobben, alltid noko nytt å lære!

Hva tenker du på som de største gledene ved å jobbe som tolk?

Som eg sa, det å få være med på så mykje ulikt, samt å få møte mange trivelege og dyktige folk. Det er også utruleg gøy når ein kjenner at ein verkeleg får til å tolke på ein god måte, når ein finn dei rette orda/teikna og dei eg tolkar mellom verkeleg får til å ha ein god samtale.

Vet du noe om/kjenner du noen talepråktolker?

Nei, desverre. Eg har vore på eit par oppdrag der det også har vore talespråktolkar, men veksla kun nokon ord med dei. Håpar å kunne bli kjent med nokon I framtida :)

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord