Tolker om tolking, tolkefeltet og tolkeprofesjonen

Tolker om tolking, tolkefeltet og tolkeprofesjonen

Vi har vært så heldig å få disse fire dyktige tolkene til å holde innlegg på seminaret tirsdag – og gleder oss stort til å høre TOLKER snakke om tolking og tolkefeltet. Meld deg på og les mer her.

Urszula Srebrowska er statsautorisert tolk med tolkespråkene polsk og norsk, og har jobbet frilans som tolk i ti år. Hun har en mastergrad i skandinaviske studier, og har tolkeutdanning fra Høgskolen i Oslo.

Eva-Signe Falkenberg var en pioner i arbeidet med å opprette tolketjenester i Norge, og opprettelsen av den første tolkeutdanningen for tegnpråktolker. Hun var med å stifte Tolkeforbundet, og var forbundets første leder. Hun ble i 2011 tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull or sin målbevisste og utholdende kamp for å få gjennomført forbedringer og sikre de hørselshemmedes rettigheter og bedre betingelser.

Taina Aellig er statsautorisert tolk med tolkespråkene tysk, finsk og norsk. Hun jobber frilans som tolk og har mer enn 25 års erfaring fra offentlig og privat sektor: domstolene, politi, helse- og sosialtjenester, møter, seminarer, konferanser, organisasjoner og næringsliv.

Ingeborg Skaten er høgskolelektor ved BA i tegnspråk og tolking, Høgskolen i Bergen. Hun har bakgrunn som tegnspråktolk og cand.polit, med sosiologi som hovedfag. Hun er opptatt av tolking som profesjon, med særlig fokus på tegnspråktolking, en av velferdsstatens yngste profesjoner.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord