«Variasjon av oppdrag og hvem man møter er et stort pluss»

«Variasjon av oppdrag og hvem man møter er et stort pluss»

Som en oppvarming til Tolkefaguka, og årets tema «Tolk på tvers – én profesjon», ønsker vi at flere tegnspråk- og skrivetolker blir kjent med en taletolks hverdag. Samtidig gir vi talespråktolkene mulighet til å bli kjent med oss. Dette er ett, av en serie intervjuer av talespråk-, tegnspråk- og skrivetolker. 

 

Merete Larsen Jansen

Merete er 26 år og opprinnelig fra Oppland, men er nå bosatt i Fantoft, Bergen.

Språk: tegnspråk.

Hvilken tolkeutdanning har du?

Bachelor i tegnspråk og Tolking, Høgskolen i Sør-Trøndelag, ferdig i 2010

Hvilken tolkeerfaring har du (hvor lenge har du jobbet som tolk, hvilken type oppdrag tolker du, osv.)?

Blir for det meste tegntolking, men skrivetolker mer enn gjerne så fort muligheten byr seg. En sjelden gang blir det også litt døvblindetolking. Til nå bygd meg opp størst erfaring på å tolke på høgskole. Utenom det har det vært veldig variert i alvorlighetsgrad, lengde og sted.

Jobber du med noe annet utenom å være tolk?

Nei.

Hva ser du som spesielt utfordrende ved å jobbe som tolk?

Å være norsk tolk i møte med fremmedspråklige døve. Det gjør også at mestringsfølelsen blir desto større når man lykkes.

Hva tenker du på som de største gledene ved å jobbe som tolk?

Når man ser den positive konsekvensen det kan ha av å få en tolk. I tillegg er variasjon av oppdrag og hvem man møter er et stort pluss (en dag fagspråk, for så neste dag dyrelyder).

Vet du noe om/kjenner du noen talespråktolker?

Nei, men syns det er ganske kult å kunne tolke at det tolkes lenger bort i salen.

 

Leder av Tolkeforbundet 2013-2015. Ferdig utdannet ved HiST i 2011. Klikk her for å sende meg en epost!
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord