Årskavalkade 2013

Årskavalkade 2013

I 2013 var Tolkeforbundet 35år – hurra, hurra, hurra!

I april blir det trettifemte landsmøtet avholdt. Landsmøtet oppretter æresmedlemskap, og tildeler det aller første til Eva Signe Falkenberg. Eva-Signe var første leder i Tolkeforbundet, og brenner fremdeles for tolkene sine rettigheter. Landsmøtet serverte flere livlige debatter rundt økonomi, regionlag, internasjonale samarbeid og organisering. Les protokoll fra landsmøtet her. Alle i daværende styre gikk av og nytt styre ble valgt. Neste landsmøte er i 2015, vi oppfordrer alle medlemmer til å bli med.

I mai har det nye styret sitt første møte. Referat leses [wpfilebase tag=fileurl id=101 linktext=’her.’ /] Malin i Ålesund får ansvar for pengebingen, og skal fra nå av hete økonomiansvarlig. Lene i Oslo får ansvar for å følge opp samarbeidspartnere i tolkeverden, og blir nå kalt fagansvarlig. Ørjan i Stavanger blir hetende nestleder og web-ansvarlig. Hilde i Oslo blir døpt sekretær. Linda i Trondheim får kallenavnet leder. Målsettinger for det nye styret er engasjement, synlighet og vekst i medlemsmassen. Utad kontaktes alle aktuelle samarbeidspartnere og vi er i gang.

I juni er det mange møter. Først et styremøte i Oslo, referat leses her. Styret har nå fått mer orden i sysakene. Epostadresser, nettsider og øvrig er strukturert og ryddet, infrastruktur for styret er på plass. Mange medlemmer har enda ikke betalt sin kontigent, derfor går styret i gang med å purre. Til slutt ringer vi opp hver enkelt og minner på kontigent. Den er lurt å  betale med en gang synes vi. Alle regionlag får oppnevnt en kontaktperson fra styret. Styret fremmer et forslag om at de regionlagene som ligger brakk og hvor det er få tolker i området, kan besøke sine naboregioner når det skjer noe. Et praksisforum skal etableres og vi spør om vi kan være med, det får vi. Et oppstartsmøte blir avholdt i Oslo hvor representanter fra høgskolene, praksisplassene og Tolkeforundet er med, referat leses her. Så bærs det avgårde på nytt møte, denne gangen er det fjerde samling om samordning av frilansområdet og felles frilansruriner, referat leses [wpfilebase tag=fileurl id=98 linktext=’her.’ /]. Hu hei hvor det går, før sommerferien møter vi også AVYO i Oslo. Her blir vi litt bedre kjent og snakker om viktige punkter for tolkeområdet. Så er det storfint møte med Cecilie Bjelland som er statssekretær  i Arbeidsdepartementet. Tema for møte er de nye midlenes om blir bevilget til tolkeområdet. Lukter vi valg snart?

I juli er det ganske varmt og vi koser oss med is og bading. Vi har også et samarbeidsmøte med Tolkeavisa. Sekretær-Hilde er i Nordland og benytter seg av muligheten til å møte noen av medlemmene i Hålogaland regionlag. Linda har et møte med vararepresentantene for å informere og for å planlegge. Ina (vara) og Silje Helen (vara) sier ja til å sitte i en gruppe som skal  søke om midler til forbundets arbeid.

I august er det nytt styremøte, referat leses [wpfilebase tag=fileurl id=70 linktext=’her.’ /] I August har vi fått 22 nye medlemmer siden april og Malin har ringt å purret på alle som ikke har betalt, bra jobba Malin! Ørjan kan endelig vise oss det han har jobbet med hele sommeren: en helt fantastiske ny hjemmeside. Ørjan blir med en gang utnevnt til månedens forbundsstyremedlem. Styret oppdaterer håndboken. Vi får ikke til å danne en arbeidsgruppe for frilansere. Derfor jobber vi med et nettverk av personer som fungerer som ressurspersoner i forbindelse med frilansspørsmål.

I september arrangerer Hordaland regionlag stemmetolk-seminar i samarbeid med Bergen døvesenter, så bra! Fagansvarlig Lene drar på første møte i det nyopprettede praksisforumet i Bergen, les referat [wpfilebase tag=fileurl id=96 linktext=’her.’ /] Blant annet Trøndelag regionlag arrangerer valg og nytt styre blir valgt. Finn alle regionlagene her.

I oktober møtes forbundsstyret til et arbeidsmøte. Vi går gjennom handlingsplan, vedtekter og jobber med faguken. Styret har også et samarbeidsmøte med Etikkutvalget der en ny Facebookside ble diskutert. Etikkutvalgets hovedfokus er å skape engasjement rundt etiske spørsmål. Møte konkluderer med at det skal opprettes en lukket gruppe på Facebook for Tolkeforbundets medlemmer, og barnet skal hete “Tolkeforbundet – for medlemmer”. Gruppen blir administrert av Etikkutvalget, og du finner link til gruppa inne på medlemssidene våre.

I november er det endelig faguke: «Tolk på tvers – èn profesjon?» I løpet av uken arrangerte Nordvestlandet-, Trøndelag-, Hålogaland-, Østlandet- og Hordaland regionlag har alle forskjellige samlinger. På tirsdagen inviterte Tolkesentralen ved SiO og Tolkeforbundet til kveldsseminar i Oslo. Det var meget godt oppmøte, gode innlegg og diskusjoner.Blant annet Eva-Signe Flakenberg som så tilbake på tolkenes historie. I etterkant av dette har Eva-Signe publisert sine betraktninger på Tolkeavisa. Hennes artikkel kan du lese her. I slutten av november deltok Forbundsstyret på den femte samlingen angående frilansområdet. Oppfølging av nyutdannede tolker samt reise/ventetid, var hete temaer.[wpfilebase tag=fileurl id=99 linktext=’her.’ /]

I desember inviterer NAV og departementet oss samt brukerorganisasjonene til møte. Tema for møtet er dialog om rundskrivet på tolkeområder, les referatet fra møtet her. Midt i førjulstiden så ble det tolket som bare det, spesielt i Sør-Afrika. Etter denne hendelsen blir tolking et aktuelt tema for landets medier i noen dager, noe som er veldig positivt. Mediene er dog ikke helt klar over hva vi egentlig heter, så det prøver vi å minne de på. NRKs «Nytt på nytt» hadde også et innslag om tolkingen i Sør-Afrika, og der ble det  konsekvent sagt “døvetolk”. Dette er jo et godt besøkt program, så vi må nok fortsette å minne på i noen tiår til – vi gir ikke opp!

I 2013 har vi som du ser skrevet mange referat. Det er fordi vi har fått muligheten til å representere tolkemiljøet i mange forskjellige forum. Dette er viktig for å synliggjøre tolkeyrket, slik at vi kan bidra til endring og utvikling. En stor takk til alle regionlagsstyrer der ute som jobber for å skape engasjement og fagligpåfyll i sin regioner. 2013 har vært engasjerende og lærerikt. 2014 blir om mulig, enda mer morsomt. Tolkeforbundet reiser til Island på nordisk seminar, vi arrangerer utvidet styremøte, planlegger landsmøte og vi skal representere tolkeområdet i alle aktuelle fora. Vi gikk inn i 2013 med raskt synkende medlemstall. Denne trenden har vi klart og snudd, og har siden april klart å få 54 nye medlemmer.

Følg med på hjemmesiden vår Tolkeforbundet.no for informasjon om hva som skjer. Lik Tolkeavisa og Tolkeforbundet – For medlemmer på Facebook. Kontakt oss på post@tolkeforbundet.

 

– Riktig godt nytt år til alle våre medlemmer.

 

Hilsen Forbundsstyret

Malin, Lene, Hilde, Ørjan og Linda.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

2 Comments

  1. Kari Bakken Lindseth - 02/01/2014, 15:28

    Supert med en oppsummering av året med linker. Godt jobbet i 2013 og lykke til videre med jobben i forbundsstyret i 2014!

  2. Linda Heaney Røsvik - 08/01/2014, 21:57

    Tusen takk for det Kari! Vi skal ha styremøte i januar og da legges planen for 2014, det blir spennende. Ingenting som tyder på at det blir mindre å gjøre :)

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord