Referat og utkast til nytt rundskriv

Referat og utkast til nytt rundskriv

Riksrevisjonen krever at rundskrivet revideres. Tolkeforbundet og brukerorganisasjonene ble derfor den 9. desember innkalt til møte med Direktoratet og Departementet. Vedlagt følger referat, og Departementes utkast til nytt rundskriv. Har du kommentarer til rundskriv og referat, er du velkommen til å skrive en kommentar, eller sende oss en epost.

 

Tolkeforbudnets referat
[wpdm_package id=2857]

 

Utkast til nytt rundskriv
[wpdm_package id=2852]
Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

2 Comments

 1. Ida Merete VAErnesbranden - 20/12/2013, 13:13

  Hei! Vi leser det dithen at det ikke er store endringer, men språklige presiseringer i utkastet. Er det riktig? Ser at de har fjernet setningen om at bruker selv kan velge tolk. Er det andre endringer dere mener kan få konsekvenser for brukere der ute? Er tanken at tolke- og ledsagertjenesten skal skilles? Vi har mottatt spørsmål om dette.

  • Ørjan Strømmen - 20/12/2013, 14:22

   Det er ingen juridiske endringer i rundskrivet, men kun en presisering, fordi riksrevisjonen mente det var uryddig. Det er flere ting som er fjernet, blant annet at tolk nummer to er «gratis» for døvblinde på utenlandsreiser. Dette betyr ikke at bruker må betale for begge, men er fjernet fordi det også står skrevet i forskriften. De samme opplysningene skal ikke stå i både forskriften og rundskrivet. Det som er fjernet finner man derfor i andre tekster (lov og forskrift).
   For å få den fulle forståelsen for hva loven dekker, må man lese lovverket, forskriften og rundskriften sammen. Ingen av de tre står alene med fasiten :-)
   – Det er i hvert fall slik vi har oppfattet det. Bruker har aldri selv kunne velge tolk, men har kunnet ønsket seg, og blitt tildelt denne om det er hensiktsmessig. Dir. forsikret oss om at dette fortsatt gjelder.

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord