Fagdag og utvidet styremøte

Fagdag og utvidet styremøte

4.-5. april gikk utvidet styremøte av stabelen, med fagdag i regi av Sørvestlandet regionlag som oppvarming. Med nesten 40 deltakere på fagdag er det ikke feil å si at vi har mange engasjerte tolker der ute!

May holder foredrag på fagdagen

May holder foredrag på fagdagen

Tema for fagdagen var Tolkekvalitet fremfor tolkekvantitet, der May Karlsen holdt et engasjerende foredrag som omhandlet mange aspekter ved tolkekvalitet. Blant annet hva vi burde kunne, hva vi bør fokusere på for å gjøre hverandre gode, og hva vi bør ha i mente. Hete stikkord for dagen var «meningsbærende oversettelser», «kulturformidling», «smalltalk», «brobygging», «forberedelse» og «informasjon». I tillegg holdt Petter Sørensen et innlegg om sine opplevelser som tolkebruker, og hva som karakteriserer ”drømmetolken”. Mange tolker viste mye engasjement via erfaringsdeling og gode spørsmål som ledet til gode diskusjoner. Vi hadde så mye å diskutere og dele at det viste seg at de fire timene som var satt av ble knapt! Det var planlagt gruppeoppgaver som handler om forberedelse, meningsbærende oversettelser og andre spennende tema, men endte opp med å måtte ta det i plenum for å få tiden til å strekke til. Kvelden ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær, før noen tok kvelden, mens andre bevegde seg ut på byen.

Dagen etter stilte representanter fra flere regionlag, styret, etikkutvalget, valgkomiteen og det gamle styret klar for utvidet

Utvidet styremøte søndag 6/4

Utvidet styremøte søndag 6/4

styremøte. Forbundsstyret innledet med en liten oppsummering av alle møter de har deltatt på det siste året. Vi kan nevne møter med arbeidsministeren, NAV Tiltaksseksjonen, Styringsenheten, praksisforum og samordning av frilansområdet. Og fremdeles er det flere møter som kommer i tiden fremover. Forbundsstyret har, som eneste organisasjon med god og dyp kompetanse når det gjelder tolkeområdet, fått innpass flere steder langt oppe i systemet, og blir bedt om å stille på flere møter der tolkeområdet skal diskuteres. Det virker som det kan være endringer i gjerde, og vi krysser fingrene for at de går i en positiv retning.

Etter en god innledning, var det tid for å fortsette dagen med å se på hva vi ønsker å fokusere på i tiden fremover. Vi hadde workshop der vi samlet tankene våre om hvor veien går videre for Tolkeforbundet og regionlagene. Hva ønsker vi Tolkeforbundet skal være? Hva er viktige stikkkord for utvikling? Hvilket fokus ønsker vi å ha? Mange av tankene som kom opp vil være grunnlag for saker som blir tatt opp på landsmøtet. Vi sitter på mye godt, og når det gjelder faglig utvikling er Tolkeforbundet avhengige av aktive regionlag. På bildene som følger kan dere se en god del av tankene som kom opp, og hva vi kom frem til er viktige stikkord for oss!

Noen av stikkordene som er viktige for oss fremover

Noen av stikkordene som er viktige for oss fremover

Noen av stikkordene som er viktige for oss fremover

Noen av stikkordene som er viktige for oss fremover

Noen av stikkordene som er viktige for oss fremover

Noen av stikkordene som er viktige for oss fremover

Noen av stikkordene som er viktige for oss fremover

Noen av stikkordene som er viktige for oss fremover

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord