Reisetidsgodtgjørelse mellom 22 og 06

Reisetidsgodtgjørelse mellom 22 og 06

Tolkeforbundet har sendt en henvendelse til NAV med spørsmål om tolkning av reiseregulativets bestemmelser om honorar for reisetid mellom 22 og 06 på vei til oppdragsstedet i tilfeller hvor frilanstolker skal overnatte. Henvendelsen som ble sendt lød som følger:

På møte om samordning av frilansområdet på Gardermoen for en tid siden, ble reiseregulativets bestemmelser om reisetid mellom kl 22 og 06 på vei til oppdragsstedet i tilfeller hvor frilanstolker skal overnatte på oppdragsstedet tatt opp. Diskusjonen kom i forbindelse med utarbeiding av frilanstolkrutinene og justeringer/endriner i disse.Vi i Tolkeforbundet noterte oss at det var litt ulike forståelser av denne bestemmelsen mellom de tilstedeværende på møtet. Vi vil herved formidle vårt syn på dette og vår forståelse av de aktuelle bestemmelsene.

Dette er setningen det er snakk om slik vi har forstått det: «Det gis ikke tillegg for reise mellom kl 2200 og kl 0600 dersom tolken har krav på å få losjigodtgjørelse eller bruker soveplass».

Denne setningen har slik vi forstår det sitt utspring i reiseregulativets § 10.2 Ulegitimert nattillegg, der følgende note står: «Reisetid mellom kl. 22.00-06.00 kompenseres ikke når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller benytter soveplass». Tolkeforbundet forstår dette som en bestemmelse som utelukkende er ment å være i forbindelse med ulegitimert nattillegg.

Slik Tolkeforbundet ser det er departementet hensikt med denne noten til ulegitimert overnatting for å hindre at man får både i pose og sekk, ved at man får betalt både for ulegitimert overnatting og reisetid i tidsrommet 22 – 06. Vi kan ikke se noe grunnlag for at regelen også skal gjelde for legitimert overnatting.

Sammenfaller dette med deres forståelse av bestemmelsen slik dere forstår den etter det aktuelle møtet hvor dette ble drøftet?

***

Tolkeforbundet kommer tilbake med informasjon så snart vi har fått tilbakemelding på henvendelsen.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord