Støtte til tolkekolleger i Den sentralafrikanske republikk

Støtte til tolkekolleger i Den sentralafrikanske republikk

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har tatt initiativ til en innsamlingsaksjon til støtte for tolkekolleger i Den sentralafrikanske republikk. Tolkeforbundet har behandlet saken i styret, og besluttet at Tolkeforbundet støtter våre kolleger i Den sentralafrikanske republikk med et symbolsk beløp.

I mars 2010 rekrutterte ICC flere personer som behersket sango og fransk, og ga disse omfattende opplæring i simultantolking. De klarte ICCs kvalitetskrav til simultantolking, og tolket mellom sango og fransk i krigsforbrytersaken mot Jean-Pierre Bemba (krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Den sentralafrikanske republikk) fra november 2010 til november 2013. Da rettssaken var ferdig hadde domstolen ikke lenger behov for tolking mellom sango og fransk, og tolkenes arbeidsforhold ble avsluttet.

Nå har det igjen brutt ut borgerkrig i Den sentralafrikanske republikk. Den ene tolken har søkt asyl i Paris. En av de andre tolkene har kommet seg til Kamerun med familien, og befinner seg der i en svært vanskelig situasjon. De øvrige tolkene er fanget i en situasjon med kamphandlinger og massedrap i Bangui, Sentralafrikanske republikk.

På grunn av dette har Andrew Constable, som jobbet nært med tolkene i den internasjonale straffedomstolen, tatt initiativ til en kronerulling. Tolker som ønsker å bidra kan gjøre dette på innsamlingsaksjonens nettside:

https://fundrazr.com/campaigns/2hbJb/ab/72xt94

Sekretær i Forbundsstyret fra 2013. Jobber til daglig som statsautorisert tolk. Har tidligere jobbet som høgskolelektor i tolking ved Høgskolen i Oslo og ved Samisk høgskole. Klikk her for å sende meg en epost!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord