Norske myndigheter svikter afghansk tolk

Norske myndigheter svikter afghansk tolk

Den afghanske tolken Faizullah Muradi ble natt til 27. mai hentet av politiet i Mandal for å sendes til Italia. Tolkeforbundet mener norske myndigheter svikter sitt løfte om å ta et særlig ansvar for tolkene som har satt seg i fare ved sin innsats for de norske styrkene i Afghanistan. Tolker og tolkenes profesjonsorganisasjoner over hele verden har engasjert seg i kampen for tolker i konfliktområder de siste årene, og Tolkeforbundet vil understreke at tolker er en utsatt yrkesgruppe som har særlig behov for vern.

Taliban-talsmann Qari Yousuf Ahmadi uttalte til VG i februar 2013 at «De lokale tolkene er øynene og ørene til de utenlandske styrkene. Okkupantene, inkludert nordmennene, kan ikke jobbe uten dem». Han uttalte videre om våre kollegers fremtid: «Vi er svært ivrige etter å få tak i tolker for å straffe dem. Får vi tak i en tolk, vil vi halshugge eller henge ham». 

Muradi var tolk for de norske styrkene i perioden 2009 – 11. Flere norske offiserer har bekreftet hvilken viktig jobb Faizullah gjorde for de norske styrkene – og hvilken fare dette utsatte ham for. Etter flere trusler mot ham selv og familien, valgte Muradi å flykte fra Afghanistan i 2011. I Italia ble han holdt tilbake av italiensk politi, som forbød ham å reise videre før han hadde vitnet i en sak mot menneskesmuglere. Dette medførte at Muradi oppholdt seg i Italia i to år, selv om målet var å komme til Norge.

Norsk oranisasjon for asylsøkere (NOAS) har uttalt at dersom Muradi hadde våget å bli i Afghanistan ett år lenger, legger de til grunn at han ville vært blant de tolkene som fikk innvilget opphold i Norge. Men når Muradi klarte å ta seg til Norge ved egen hjelp, ble han møtt av streng formalisme. Norske utlendingsmyndigheter har valgt å legge større vekt på at Muradi har oppholdt seg to år i Italia, enn at det er på grunn av innsatsen for norske styrker han har satt seg i fare og derfor er på flukt.

Tolkeforbundet ber justisminister Anders Anundsen vise i praksis at Norge tar på alvor sitt særlige ansvar for tolkene som har satt seg i fare i arbeid for norske styrker i utlandet. Vår kollega Faizullah Muradi tilhører en liten gruppe tolker, som Norge har et moralsk ansvar for å ivareta i den situasjonen de nå er i.

Les mer om arbeidet med tolker i konfliktområder: http://red-t.org/

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord