Samordningsmøte om frilansområdet

Samordningsmøte om frilansområdet

Tolkeforbundet var svært glade for å få muligheten til å være med på nok en samling for alle landets tolketjenester om samordning av frilansområdet. Vi ble ønsket spesielt velkommen ved møtets begynnelse, og hadde to interessante dager med meningsutveksling med tolketjenestene og styringsenheten i NAV.

På spørsmål fra Tolkeforbundet om hva som er hensikten med den senere tids endringer i bestemmelser om overtid for ansatte tolker, svarte NAV v/styringsenheten at det ikke er et ønske om å maksimere overtidsbruk blant ansatte i tjenesten. Det man vil bort fra er en situasjon hvor oppdrag ikke blir dekket på grunn av at de utløser en time overtid for en ansatt, på grunn av stramme driftsbudsjett.

På spørsmål fra Tolkeforbundet om det er slik at frilanstolker nå skal overføre sin kompetanse til ansatte tolker, for deretter å bli fratatt levebrødet sitt, var svaret nei. Det er ikke slik at frilansere skal overføre kompetanse til ansatte tolker for at disse deretter skal overta oppdragene. Det er brukernes behov som skal stå i sentrum, og målet er å dekke flere oppdrag enn i dag, det er derfor det skal være mulig med overtid for ansatte tolker, og viktig med fokus på kompetanseoverføring. I tillegg er det slik at det er mange kompetansegivende oppdrag utenfor kontortid, og det er viktig at ansatte tolker har en del slike oppdrag dersom tolketjenestene virkelig skal være kompetansevirksomheter.

Les alle Tolkeforbundets notater fra møtet, de er tilgjengelig for våre medlemmer her: http://www.tolkeforbundet.no/dok/140428%20notater%20samordningssamling.pdf

Hvis du ikke er medlem, meld deg inn i dag, her: http://www.tolkeforbundet.no/bli-medlem

 

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord