Tolkeforbundet ble nektet innsyn

Tolkeforbundet ble nektet innsyn

Tolkeforbundet ba NAV Hordaland om innsyn i et informasjonsskriv fra ang. oppsigelsene av rammeavtalene med 25 frilanstolker. Dette skrivet var sendt til alle landets tolketjenester, og beskrev de faktiske forholdene rundt oppsigelsene slik NAV Hordaland ser det. Tolkeforbundet fikk følgende tilbakemelding på vår innsynsanmodning: 

Hei Hilde F Buzungu

Viser til din mail av 13. april 2014 der du ber om innsyn i intern mail vedrørende oppsigelse av rammeavtale med frilanstolker i Hordaland. Du viser til at offentlighetsloven gir rett til innsyn.

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland har vurdert din henvendelse har kommet frem til at vi ikke vil gi deg  innsyn i den interne mailen vedrørende oppsigelse av rammeavtale med frilanstolker i Hordaland.

Vi vil også presisere at dette ikke gjelder et dokument sendt mellom offentlig organer, men er et dokument internt i NAV. Etter vår vurdering mener vi at offentlighetsloven § 14 gir oss anledning til å nekte innsyn i dette tilfellet.»

Saken anses avsluttet fra vår side.

Med vennlig hilsen

Geir Rune Folgerø

Avdelingsdirektør // NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord