Tolkebrukerkurs i Buskerud

Tolkebrukerkurs i Buskerud

Målet med dagen var å gi tolkebrukere informasjon om hvordan tolketjenesten jobber og fungerer i det daglige. I tillegg ønsket vi å skape en møteplass utenfor oppdragssituasjonen. Her skulle det være rom for å stille spørsmål direkte til tolketjenesten, både til formidler, fagansvarlig og tolkene. 

Av: Kristin Øhrn Øvregaard, NAV Hjelpemiddelsentral i Buskerud.


 

Deltagerne var en god blanding av tegnspråkbrukere og taktile tegnspråkbruker og en hørende fra en arbeidsplass som har flere døve ansatte.

Vi startet dagen med å informere og fortelle om blant annet:

  • Hvem jobber på tolkeavdelingen nå?
  • Hva skjer fra et oppdrag kommer inn til formidler til tolken er på plass for å tolke?
  • Hvordan fungerer koordineringen av fellesoppdrag?

Resten av dagen var lagt opp med 4 ulike stasjoner, der kursdeltagerne gikk i grupper og fikk ca. 20 min på hvert sted. En stasjon hadde bildetolking som tema. Der kunne kursdeltagerne selv forsøke å ringe en bildetolk via nettbrett. Sasha fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo bisto oss, og kunne forklare og svare på spørsmål angående bildetolking.

Det ble også servert lunsj. (f.v: Anita Trana [tolk], Harald Vik, Sven Ingar Fredriksen)

Det ble også servert lunsj. (f.v: [tolk], Harald Vik, Sven Ingar Fredriksen)

En stasjon tok for seg bestilling av tolk via NAVs internettside, og bruken av «ris og ros» på samme side, der man kan klage på tjenesten eller rose noe man spesielt har satt pris på ved tjenesten man mottar.

En stasjon hadde fokus på hjelpemidler på hørselsområdet, og hva som er nytt innen dette feltet. Og ved en annen stasjon fikk deltagerne se en film fra en fiktiv tolket situasjon. I etterkant av filmen skulle gruppa diskutere hva som fungerte bra og hva som kunne vært gjort annerledes. I filmen hadde vi lagt inne en del «små feil» og kommunikasjonsvansker slik at det ble en del å snakke om. Hovedfokus var: «hvem har ansvaret for kommunikasjonen i en tolket situasjon?»

Etter at runden på alle stasjoner var avsluttet, ble det en oppsummering i plenum om hva gruppene hadde diskutert da de var innom stasjonen der vi viste film. Det var stort engasjement og mange tanker om hva og hvordan man skal samarbeide med tolken, hvem som har ansvar for hva i en kommunikasjonssituasjon, og hva man forventer av de ulike aktørene i en tolket situasjon.

Avslutningsvis ble det gjennomført en quiz med spørsmål relatert til kursdagens innhold. Innsatsen var upåklagelig og twistpremier ble delt ut i rikt monn. Etter endt kursdag fikk kursdeltagerne et evalueringsskjema, og tilbakemeldingene tydet på at det hadde vært nyttig og informativt med en slik dag, og flere ytret ønske om gjentagelse.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord