En seier for alle!

En seier for alle!

Forbundstyret er glad for å se at noen av de som mistet rammeavtalen sin i Hordaland nå har fått skrevet en ny rammeavtale. At NAV har gått ned fra barrikadene, letter klima mellom NAV og frilanstolkene betraktelig. Tolkeforbundet håper at denne saken kan legges til side, slik at vi kan fokusere på å styrke samarbeidet mellom NAV og frilanstolker.

Samtidig setter vi umåtelig stor pris på tilbakemeldingen fra 5 tolker i Hordaland. Også de gangene man ikke får det som man vil, kan vi gå med hevet hode, så lenge man vet noen setter pris på jobben vi gjør.

Som vi har skrevet tidligere, rammeavtalen vil snart være historie i den form vi kjenner den i dag. Forbundsstyret jobber for fult med alternativet til denne, som vi nå har fått tilsendt for høring.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

4 Comments

 1. Anne Grete Vold - 09/09/2014, 20:39

  Hei, så fint at det ordnet seg for noen da.

  Hvem er på høringslista? Er dette samme type høring som NAV har sendt ut i alle år?

  Årsaken til at jeg spør om det, er svaret Inger Lise Vincent fikk på sitt brev/mail? til statsråden. Der kom det jo fram at departementet har bedt NAV forhandle med tolkenes organisasjoner. Derfor stusser jeg på at et forslag til ny rammeavtale er ute til høring når det likevel skal inngås avtaler…

  • Ørjan Strømmen - 10/09/2014, 21:30

   Vi vet ikke hvem andre som har det på høring.

   Om du tenker på rammeavtalene som nettopp er inngått, så synes jeg det er naturlig at det ble gjort slik. Vi kan ikke ha det slik at alt blir satt på vent fordi at det en gang i framtiden vil komme noe som gjør at situasjonen endrer seg.

   Hvilke type høringer er det NAV har hatt før?

   • Anne Grete Vold - 15/09/2014, 00:09

    At ting har ordnet seg i hordaland er fint.

    Det er rammeavtalen (ny) jeg tenker på, den dere har til høring, så ikke tenk på det med høringsparter. Er det en midlertidig avtale som beskrevet i dette brevet fra departementet til AVYO i juni i år dere har til høring?:

    » Frilanstolker i Arbeids- og velferdsetaten – Spørsmål om forhandlingsrett

    Vi viser til tidigere dialog, samt deres e-post av 5. november 2013 vedrørende mulig forhandlingsrett for frilanstolkene i Arbeids- og velferdsetaten.

    Vi har nå mottatt uttalelser fra tidligere FAD, samt Arbeids- og velferdsdirektoratet.

    Forhandlingsrett iht. tjenestetvistloven krever at frilanstolkene er definert som ansatt i Arbeids- og velferdsetaten. Også etter arbeidstvistloven er det en forutsetning at de som krever tariffavtale (som vi oppfatter som formålet med tildelt formell forhandlingsrett) betraktes som arbeidstakere i arbeidsmiljølovens forstand. Det er vurdert at frilanstolkene betraktes som selvstendige oppdragsmottakere og ikke kommer inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser, dvs. at de heller ikke betraktes som arbeidstakere i lovens forstand.

    Videre er frilanstolkenes lønn finansiert over stønadsbudsjettet. Dette innebærer at det er Stortinget som fastsetter takstene gjennom statsbudsjettet. En reell forhandlingsrett vil kreve at finansieringen av frilanstolkenes lønn overføres fra stønadsbudsjettet til Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett.

    Departementet planlegger en større gjennomgang av tolkerområdet. Denne gjennomgangen vil blant annet ta for seg frilanstolkenes situasjon. Det vil imidlertid ta noe tid før en slik gjennomgang foreligger. Vi har derfor vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet og bedt dem vurdere om det er noe som kan gjøres for å bedre frilanstolkenes situasjon på nåværende tidspunkt.

    Arbeids- og velferdsdirektoratet har foreslått at det etableres en privat overenskomst mellom Arbeids- og velferdsetaten og den eller de organisasjoner frilanstolkene ønsker seg

    representert av, utenfor den formelle forhandlingsrettens omfang. Dette vil innebære at den eller de organisasjoner som representerer frilanstolkene får delta i de prosessene som fastsetter rammene og retningslinjene for etatens oppdrag og bruk av frilanstolker.

    En slik samhandlingsform vil ikke romme de formelle virkemidlene som en formell forhandlingsrett gir tilgang på, men vil innebære en form for medvirkningsrett. Resultatet av denne samhandlingen kan nedfelles som noe man er enige om mellom partene. Det understrekes likevel at det er Arbeids- og velferdsetaten som ensidig beslutter innholdet.

    Vi har bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet inngå en overenskomst i tråd med dette forslaget, samt at de vurderer hvordan frilanstolkene bør være representert i denne overenskomsten.

    Med hilsen

    Sara Bruvoll (e.f.)

    avdelingsdirektør

    Berit Crosby

    rådgiver

    Kopi:

    Arbeids- og velferdsdirektoratet

    post@nav.no

    • Ørjan Strømmen - 15/09/2014, 16:05

     Hei igjen.

     Dette utkastet har nok ikke noen direkte knytning til gjennomgangen AD reffererer til. Uten at jeg vet noe, så antar jeg at det tar lang tid før de har kommet til det stadiet hvor de trenger innspill.

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord