Temadag i Stavanger

Temadag i Stavanger

Den 13. september ble det arrangert temadag for både døve og hørende i Rogaland. Temaet for dagen var samarbeid, og Markus Aro, døv tolk fra Finland, foreleste og fortalte om hvordan det er å jobbe som døv tolk og hvordan man kan samarbeide på en arbeidsplass med både døve og hørende ansatte.

GruppearbeidDette var et samarbeidprosjekt mellom Tolketjenesten i Rogaland, Hetland VGS, Auglend Skole (TPA) og NDF Stavanger. Sørvestlandet Regionlag hadde representanter i arbeidsgruppen som også var representanter fra et par av de andre instansene, og Tolkeforbundet var med og sponset arrangementet.

Det var ca 60 deltagere, jevnt fordelt med både hørende og døve. Folk var delaktige med både spørsmål til Aro og i gruppediskusjoner. Hoveddiskusjonen gikk på samarbeid mellom Tolketjenesten, hørselshemmede, døve som tolker og hvordan man kan bruke døve som en ressurs på tolketjenesten. Aro var en inspirerende foredragsholder som fikk folk til å tenke.

Det ble brukt tegnspråk hele dagen, men fordi Aro er finsk, måtte vi likevel bruke tolker. Han hadde med seg to finske tolker som oversatte mellom finsk tegnspråk og engelsk talespråk. Tre norske tolker oversatte så mellom engelsk talespråk og norsk tegnspråk. Dette var et spennende samarbeid, og tolkene gjorde en utrolig god jobb!

KaffematEtter at temadagen var ferdig med sitt faglige innhold, kunne de som ville bli med på middag og sosialisering.

Arrangører, foredragsholder og deltagere var godt fornøyd med dagen. Vi takker alle som var med for et godt samarbeid, fin erfaringsutveksling og trivelig samvær. Vi gleder oss til å arrangere flere temadager sammen ved senere anledninger.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Related Posts

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord