Vei i vellinga for Tolkenorge?

Vei i vellinga for Tolkenorge?

Onsdag 24. september kl 10 leverer Tolkeutvalget sin NOU. Tolkeforbundet kommer til å være til stede på overrekkelsen og den påfølgende pressekonferansen. Dagen før dagen er dette våre forhåpninger til hva Tolkeutvalgets rapport vil gjøre for Tolkenorge:

Tolkeforbundet håper «tolk» i fremtiden blir en tittel som forbeholdes personer med formelle tolkefaglige kvalifiksasjoner fra universitet/høgskole.

Tolkeforbundet håper talespråktolkene nå endelig kan begynne å se slutten på at profittmotiverte formidlingsbyråer styrer deres arbeidsliv og ødelegger for profesjonaliseringstiltakene.

Tolkeforbundet håper Tolkeutvalget vil legge føringer for frilanstolkers rammebetingelser i fremtiden, og at disse vil være like gyldige for tegnspråktolker som for talespråktolkene.

Vi ønsker alle våre tolkekolleger en strålende dag!

Litt om Tolkeutvalget: 
Tolkeutvalget skal gå gjennom dagens tjenester og foreslå løsninger for å heve kvaliteten på tolketjenesten. Staten har ansvar for å sørge for at offentlige tjenester er likeverdige for alle innbyggere. Gode tolketjenester er viktig i alle sektorer, og over hele landet. Utvalget ledes av spesialrådgiver og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle. Mandatet er å fremme forslag som sikrer god kvalitet og effektiv organisering av tolking mellom norsk og andre språk. Tolking til og fra samisk og nasjonale minoriteters språk inngår i uvalgets utredning, tegnspråk inngår ikke.

Les mer her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/styrer-rad-og-utvalg/tolkeutvalget

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord