«Feig forvaltning» – kronikk om forvaltningen av tolkefaget og tolkefeltet

«Feig forvaltning» – kronikk om forvaltningen av tolkefaget og tolkefeltet

Tolk og tidligere styremedlem i Tolkeforbundet Jessica Hansen skriver i Dagsavisen i dag:

«Nå møter jeg frilanstolker som forteller at de er blitt kalt inn på teppet av NAV fordi de har likt eller kommentert noe som angår eget fag offentlig. Ligg unna sosiale medier, sier NAV, NAV ser deg.

Frilanstolker føler at de blir truet. Ledere svarer på vanskelige spørsmål med en bisetning om at NAV kan si opp avtalen med tolken. I sitt enevelde kan NAV frata tolker muligheten til å praktisere det faget de har utdannet seg i. I sitt enevelde kan NAV gjøre om mitt bachelordiplom til lite mer enn et pent stykke papir.

Jeg møter frilanstolker som uttrykker avmakt og bekymring forfremtiden. Inntekten kan forsvinne ved et pennestrøk. Vi frykter å bli svartelistet for å mene noe som NAV ikke liker. Flere ser seg om etter ny jobb»

Les hele kronikken på nyemeninger.no

Sekretær i Forbundsstyret fra 2013. Jobber til daglig som statsautorisert tolk. Har tidligere jobbet som høgskolelektor i tolking ved Høgskolen i Oslo og ved Samisk høgskole. Klikk her for å sende meg en epost!
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord