Frilanstolkene og NAV – arbeidet med ny samarbeidsavtale

Frilanstolkene og NAV – arbeidet med ny samarbeidsavtale

02.mars deltok Tolkeforbundet i det andre møtet i prosessen med ny avtale mellom NAV og frilanstolkene.

Under kan du lese direktoratets kommentar til prosessen, etterfulgt av Tolkeforbundets kommentarer fra møtet i mars.

 

…………………….

Frilanstolkene og NAV  – «arbeidsprosess om samarbeidsformer»

litt nytt fra direktoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har startet et arbeid for å utforme en samarbeidsavtale mellom NAV ved arbeids- og velferdsdirektoratet og tjenestemannsorganisasjonene som organiserer frilanstolker og Tolkeforbundet.  Hensikt med avtalen er å lage et enkelt og forutsigbart system for samhandling mellom organisasjonene og NAV på sentralt nivå, hvor representanter for frilanstolkene får delta i de prosessene som fastsetter rammene og retningslinjene for Arbeids- og velferdsetatens bruk av frilanstolker. Det er viktig å understreke at avtalen ikke kommer til å bli en tariffavtale i tradisjonell forstand fordi frilanstolkene er oppdragstakere og ikke ansatte.

Ordningen skal sikre at erfaringer og synspunkter fra organisasjonene og frilanstolkemiljøet kommer frem til rett sted og til særlig til rett tid i prosesser som angår begge parter. Den vil også gi en ramme for hvilke spørsmål partene er enige om diskutere.  Dette skal selvfølgelig ikke erstatte kontakten som frilanstolkene har i dag med hjelpemiddelsentralene.

I praksis har det vært AVYO som har vært initiativtaker til avtalen ved å bringe problemstillingene opp i den politiske debatten. Det er et greit utgangspunkt for arbeidet.

Det er organisasjonene AVYO, NTL, Fagforbundet og interesseorganisasjonen Tolkeforbundet, Organisasjonsavdelingen og Tjenesteavdelingen fra direktoratet som deltar i arbeidet. Gruppen har til nå hatt to møter. Neste møte blir i april, og om alt går som vi forventer kan vi ha et forslag klart til sommerferien.

Litt info fra møtene kan vi gi allerede nå. Vi har med god hjelp fra Tolkeforbundet fått belyst hvordan det er å være frilanstolk i NAV. Dette gir oss et godt bilde av hvilke områder avtalen kan rettes inn mot.

————————-

Tolkeforbundets kommentar

Tolkeforbundets hovedmål som interesseorganisasjon er å komme med tilbakemeldinger fra tolkene og praksisfeltet. Dagens styre opplever det som svært viktig at Tolkeforbundet er representert i slike prosesser for å kunne bidra med nettopp disse tilbakemeldingene. Forbundet mener det er svært positivt at representanter fra fagforbundene, med erfaring fra lignende avtaler og juridiske forhold, er med i arbeidet. Vi opplever at det er ønskelig med en ryddig prosess og avklaringer for å sikre god saksgang nå, og i fremtiden.   

Tolkforbundet fikk mulighet til å gi en kort oppsummering av situasjonen for frilanstolkene i dag. Tolkeforbundet kommenterte blant annet at det er uheldig for frilansere at de har havnet i en gråsone mellom ansatt og frilanstolk. En god dialog og et godt samarbeid er helt nødvendig, men det er også avgjørende med en tydelig rolleavklaring, både i dokumenter og i praksis. Definisjonen av hva en frilanser er ble også diskutert, her ble definisjonen fra Tolkerapporten nevnt.

Tolkeforbundet pekte på at en god variasjon i arbeidsforhold er viktig. Herunder frilanstolker, frilanstolker med tilleggsavtale, TPA-tolker og ansatte. Dette vil gagne både NAV som oppdragsgiver og oppdragstakere. Muligheten for å skrive avtaler med flere tolketjenester ble også diskutert utfra omskrivning av de nye dokumentene. Ingenting har blitt landet enda. Vi vil informere våre medlemmer forløpende om prosessen videre.

Tolkeforbundet deltar også på neste møte i april.

For tilbakemeldinger eller spørsmål send oss en e-post på post@tolkeforbundet.no. 

 


Linda Røsvik Vikaune, leder
Tolkeforbundet

 

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord