– Et syvmilssteg for frilanstolkene

– Et syvmilssteg for frilanstolkene

Torsdag 21. mai kan på mange måter kalles en merkedag. Sammen med Avyo, Fagforbundet og NTL har Tolkeforbundet underskrevet en samarbeidsavtale med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– «Dette betyr at frilanstolkene endelig har en kanal de kan ta opp problemstillinger og innspill i ordnede former», sier fagansvarlig i Tolkeforbundet, Lene Blien.

Samarbeidsavtalen plikter partene til å møtes to ganger i året, eller oftere hvis det er behov. Tema i dette samarbeidsforumet kan være innholdet i Rammedokumentet og Samarbeidsavtalen, vilkår for tolkeoppdrag, praksis, regelverk og rutiner, osv. Utover dette står vi fritt til å melde inn saker.

– «Det er fortsatt Direktoratet som gjør beslutningen alene, men dette forplikter de i langt større grad enn før å lytte til frilanstolkenes representanter. For frilanstolken har det aldri vært viktigere å være medlem slik at man kan påvirke egen arbeidssituasjon.» sier Tolkeforbundets leder, Ørjan Strømmen. Sammen med fagforeningenes juridiske kompetanse mener han at Tolkeforbundets nærhet til praksisfeltet sikrer at frilanstolkens rettigheter og ønsker blir ivaretatt i forumet.

Veien videre

Etter sommeren skal Direktoratet jobbe videre med rammedokumentet (som skal erstatte dagens basisavtale), samt revidere oppdragsavtalen. Dette gjøres etter innspill fra samarbeidspartene, slik at vi alle kan være omforent avtaleverket.

Det er et langt steg i riktig retning, men det er ennå usikkert hvordan selve etaten vil måtte forholde seg til en slik avtale. For Tolkeforbundets del er det viktig å få på plass et godt samarbeid med både Tiltaksseksjonen og den enkelte hjelpemiddelsentral, sier Lene Blien.

Samarbeidsavtalen kan du lese her.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord