Tolkeforbundet på STTF’s årsmøte i Sverige

Tolkeforbundet på STTF’s årsmøte i Sverige

Helgen 13.-15. mars stilte Tolkeforbundet med to representanter, Malin og Silje Helen, på årsmøtehelgen til Sveriges teckenspråkstolkars förening, STTF. I tillegg til årsmøte hadde de også en del faglig innslag, med ulike foredragsholdere. Vi fikk opplevelsen av å være på «the recieving end», da vi måtte bruke stemmetolker på de foredragene og årsmøtet, som gikk på tegnspråk. En ny og givende opplevelse for oss begge.

Referatet gjelder fra lørdagen, da søndagen handlet om praktiske øvelser på svensk tegnspråk og svensk tolking, der vi følte at vi kom til kort.

Lørdagen ble avsluttet med felles middag og samvær på en lokal restaurant, der det ble servert tre-retters middag. Vi minglet med de svenske tolkene, og fikk utvekslet mye informasjon og erfaring. Det var en veldig koselig aften, og vi er glade for at vi fikk muligheten til å delta på denne helgen, til tross for den lange reisen.

I dagene som kommer vil vi legge ut en serie med referater fra de ulike innleggene, for å gjøre lesingen litt kortere.

Først ut er Maya Rohdell, med sitt foredrag:

 «Døve tolker og oversettere»

Et prosjekt om døve tolker og oversettere. Målet med prosjektet er å undersøke utdanningsbehov blant allerede etablerte døve tolker, lage et forslag til hvordan de skal bygge opp en slik utdanning og ikke minst spre informasjonen og skape et nettverk.

Noen av argumentene som blir brukt som grunnlag for å ha en slik utdanning er blant annet at døve har bedre tegnspråkkompetanse, og dermed kan få frem nyanser og referanser på en annen måte enn hørende. De kan også være flinkere til å tilpasse språket med tanke på nivået til den som mottar oversettelsen.

Døve kjenner kulturforskjellene på en annen måte enn tolkene, og kan kanskje dra nytte av det i situasjoner der den hørende tolken ikke har oppfattet hva som sies, eller kanskje mangler situasjonskonteksten. Døve kan også være med som språkkonsulenter/språkstøtte, som da har muligheten til å gå utenfor tolkens rammer, og i tillegg har ansvar for å utforske at den døve har forstått innholdet/budskapet. Også ved tolking for eldre døve, der pasienter med mentale utfordringer, som påvirker språknivået, burde det være en naturlig tanke å bruke personalet som «mellomtolker».

Maya påpekte at det var viktig at tolkene ikke så på døve tolker som konkurranse, men heller som et kompliment, når vi bruker kunnskapen vi har tilgjengelig.

Neste ut på programmet er Jenny Lindström, som fortalte om prosjektet med å profesjonalisere tolkerollen, og kjøre tolkeutdanning på Stockholms Universität.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord