STTF’s årsmøte

Årsmøtet til STTF er satt i programmet at skal vare 1,5 time. I år har de valgt å invitere representanter fra Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, samt noen tolkebyrå, noe som innebar at de i år, for første gang, har valgt å gjennomføre årsmøtet på svensk tegnspråk. Representanten fra SDR var også forespurt å være møteleder.

Dagsorden er også bygd opp noe annerledes enn slik vi kjenner til årsmøter, med gjennomføring av valg av diverse roller midt i møtet. Presentasjoner av nye styrekandidater ble vist med bilde og tekst på powerpoint. Interessante forskjeller vi bet oss merke i var forskjeller i kostnader og honorar. Blant annet er grensen for skattefrie kroner i Sverige 1000 SEK (i Norge 8000 NOK). En sak på årsmøtet var derfor å øke honoraret til styret fra 900 SEK til 999 SEK.

STTF har ca. 150 medlemmer (både aktive og støttemedlemmer). Aktivt medlemsskap koster 350 SEK per år, støttemedlemsskap 200 SEK, organisasjonsmedlemsskap 600 SEK og abonneringsmedlemskap 600 SEK.

Siden døve tolker er et varmt emne, har de valgt å endre på vedtektene, slik at også døve døvblindtolker kan innlemmes i foreningen.

Møtet var kjapt overstått, med heller lite diskusjoner. En ganske stor motsetning til det vi er vant med fra våre landsmøter. Men det er kanskje viktig å legge merke til at de har årlige møter, som alltid har kompetanseheving på programmet, mens vi har møter annethvert år, med en god del saker på programmet. Mens deres regionlag ikke er så aktive, har vi store og aktive regionlag som tar seg av den faglige biten.

Til ettertanke: Kanskje har vi noe å lære, når det gjelder inkludering av brukerorganisasjonene og søsterorganisasjonene i de andre nordiske landene?

Neste innslag er faglig, i regi av Anna-Lena Nilsson, der vi fikk oppleve å være tolkebrukere i nesten tre timer i strekk!

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord