Tolkeutdanningen på Stockholms Universität

Etter Maya Rohdell kom Jenny Lindström for å fortelle om tolkeutdanningen ved Stockholms Universität. Utdanningen ved universetet er et prosjekt, med mål å profesjonalisere tolkerollen ytterligere. Ordinært kan tolkeutdanningen tas på Folkhögskolar i Sverige, med et fireårig løp. Målet med å få det på universitet, i tillegg til profesjonaliseringen, er blant annet det å skape ny kunnskap og få anvendt kunnskap ned på papir, slik at statusen til tolkeyrket blir sterkere.

Prosjektet på Stockholms Universität er treårig, der 1. og 2. år har mye tegnspråk og tegnspråkteori, samt svenskteori. 3. året fokuserer hovedsakelig på tolking – men man kan velge å styre løpet enten mot tegnspråktolking eller bare mot tegnspråk. I dag går alle studentene tegnspråktolk og oversettingsvitenskap. Bacheloroppgaven skrives enten om lingvistikk eller oversetting.

Utdanningen kvalifiserer kun til å bli tegnspråktolk, de har i tillegg et 5-poengs fag om taktilt tegnspråk, samt et 5-poengs fag om barn, tegnspråk og tolking. I løpet av studieløpet har de 5 emner med tolking, og kun 5 studiepoeng praksis – dvs tre praksisuker uavhengig av hverandre – der målet er observasjon, men studentene som føler seg/er flink nok, kan tolke om de vil. Målet med observasjonen er å se hvordan tolkeyrket fungerer og hvordan en arbeidsplass er.

Det ble en del diskusjoner rundt mangelen på praksis i utdanningsløpet, og Jenny sa selv at «ja, det er mye teori». Derfor balanserer de tegnspråk og tolking med ferdighetstrening og teori, alle tolkeemnene er praktiske, foruten første introduksjonsdel. Studentene skal kunne være klare til å jobbe når de er ferdig, og kunne bestå autorisasjonsprøven som de må ta etter noen år i arbeid.

Selve utdanningen har ikke avsluttende eksamen, foruten en bacheloroppgave. Skolen selv vurderer elevene i praktiske ferdigheter.

Nyttig å vite for oss norske: det er 7 Folkhögskolar i Sverige som tilbyr tegnspråktolkutdanningen. På de aller fleste er den fireårig, med unntak av Härnösand (der årsmøtet var), som er på tre år, med første året desentralisert. www.hfs.se, for dem som ønsker mer informasjon!

Følg med, neste innlegg tar for seg selve årsmøtet til STTF.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord