Ny etisk standard for tolker

Ny etisk standard for tolker

Forarbeidet

Tolkeforbundet har hatt flere treffpunkter med Nav. Både i forbindelse med Agenda Kaupang-rapporten og på grunn av Samarbeidsavtalen. I disse møtene har det vært viktig for oss å vise at vi må eie vår egen profesjon. Dette har vært en lang prosess, ikke fordi Nav ikke er villige til å samarbeide – men fordi de ikke har forstått omfanget. Hvis Nav, som den desidert største oppdragsgiveren, lager en egen etisk standard for tolker, vil det i praksis være styrende for profesjonens utvikling.

Dette har vært noe styret har jobbet med å få på agendaen i lengre tid, men det har aldri vært som en egen sak. Det at dette nå har blitt en egen sak på agendaen for møte med partene i Samarbeidsavtalen, viser at vi har gjort en god og målrettet jobb med dette. Det viser at Nav nå ser behovet for at det er profesjonen selv som eier den etiske standarden. Nettopp derfor har forbundsstyret bedt etikkutvalget om å igangsette arbeidet med å lage en ny etisk standard for tolkeprofesjonen.

Hvorfor “etisk standard”

Grunnen til at vi velger å kalle det en “etisk standard” er fordi vi ønsker å skille mellom denne og dagens etiske retningslinjer. Til forskjell fra de gjeldende retningslinjene, ønsker vi å lage en etisk standard hvor vi i større grad beskriver profesjonens handlingsrom, men også hva som kan forventes av en tolk – både hva vi gjør og hva vi står for.

Dette er et arbeid som naturlig tvinger seg fram dersom vi som profesjon skal fortsette å eie profesjonens rammer, og for at Tolkeforbundet i framtiden skal kunne bli den premissleverandøren vi ønsker å være.

Vi er nå helt i oppstarten på dette arbeidet, og vet fortsatt ikke hvordan vi skal gripe det fatt. For Tolkeforbundet er det viktig at alle føler seg hørt. I starten av prosessen er det naturlig at vi favner bredt og inviterer tolker samt representanter fra brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og oppdragsgivere til å komme med innspill. På den måten håper vi å sikre oss at alle har et eierskap til resultatet.

Veien videre

Dette er en jobb som verken forbundsstyret eller Etikkutvalget kan gjøre alene. Vi er derfor avhengig av å knytte til oss ressurspersoner som kan bidra til et godt resultat og som sammen med oss kan jobbe fram et forslag basert på innspillene som mottas. Det er kanskje noe optimistisk, men vi håper å ha dette klart til landsmøtet 2017. Første steg vil være å ta kontakt med regionlagene, slik at vi sammen kan lage treffpunkter eller workshops hvor vi inviterer bredt.

Dette er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss, og som kan være avgjørende og veldig viktig for vår framtid.

Dersom du har lyst til å bidra i arbeidet med en etisk standard, eller har tanker rundt hvem det kan være lurt å snakke med, vil vi gjerne høre fra deg.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord