Nav er feig – og det funker dårlig

Nav er feig – og det funker dårlig

Hver gang det blåser opp, kan det virke som at Nav Hots strategi er å lukke øynene til stormen er forbi. Problemet er bare at stormen blir verre for hver gang. Og denne gangen har vi tolker blitt med i dragsuget. Det er ikke greit! 

Nå har det gått så langt at Sigrun Vågeng møtte Døveforbundet, for senere å skrive et innlegg i Aftenposten hvor hun beroliger brukergruppen om at det ikke er ”aktuelt å blande tolk- og rådgiverrollen”. Altså må arbeids- og velferdsdirektøren inn for å presisere noe Nav hjelpemidler og tilrettelegging selv kunne gjort for flere uker siden.

Jeg er overbevist om at mye av dette kunne vært unngått, men det overrasker meg ikke at det har gått så langt. Nav Hots strategi ser ut til å være «absolutt stillhet». Fra Tolkeforbundets perspektiv fremstår Nav Hots holdning utad som arrogant og nonchalant, og slik har det vært i flere år. Holdningen gjør ikke annet enn å forverre situasjonen.

Tidligere har det i hovedsak vært tolker som har ytret sin skepsis til Nav. Denne gangen er i tillegg brukergruppen en sentral aktør. Døveforbundet føler seg ikke hørt, og gir uttrykk for at de har liten påvirkningskraft overfor en tjeneste de er såpass avhengige av i hverdagen. Slik sett er vi i samme båt. Tolkeprofesjonen har lenge følt seg maktesløs i møte med Nav-systemet. Lønnsmessig har vi blitt såpass akterutseilt at fagforeningene kaller det ”sosial dumping”. Frilanstolkene ettergås i sømmene på alle områder, og er skyldige inntil det motsatte er bevist. Eksemplene på at Nav ikke forvalter ansvaret med respekt, er mange.

Nav er en dominerende aktør, og har i praksis monopol på tolketjeneste. Dette gjør at de potensielt har stor mulighet til å diktere profesjonens utvikling. Historien gir oss grunn til å frykte at utviklingen utelukkende vris til Navs gunst. Når vi da leser formuleringer som kan tolkes i alle retninger, klandrer jeg ikke de som tolker det til verst tenkelige utfall.

Problemet er ikke hva som ble skrevet, og hvordan det oppfattes. Problemet er hvordan Nav håndterer etterdønningene, og denne gangen har det gått for langt. Ved å låse seg inne på C. J. Hambros plass, har Nav i realiteten sendt oss tolker for å ta støyten. Når jeg får høre fra kollegaer som forteller at de går gråtende hjem fra oppdrag, blir jeg forbanna. Det skal ikke være tolkene som må stå til ansvar for ledelsens begredelige håndtering av situasjonen. Hele situasjonen vitner om at noe av kritikken mot ledelsen i Nav Hot er berettiget. Enten har de ikke kjennskap til tolkeområdet, eller så er de rett og slett feig.

Og når det er sagt – Brukergruppen kan ikke klandres, for deres frykt er reell. Og de har all sin rett til å reagere dersom de mener de er i ferd med å miste grep om en så viktig tjeneste. Men deres frykt kunne blitt møtt av Nav for flere uker siden. Ballen ville blitt lagt død.

For Tolkeforbundets del er saken klar: Vi som profesjon kommer aldri til å akseptere en situasjon hvor vi skal agere uten brukers samtykke. Tolken skal forbli tolk, og vil aldri utvikle seg til verken støttekontakt eller coach.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord