Samarbeidsavtale med Norges Døveforbund

Da Norges Døveforbund, ved Tolkeutvalget, arrangerte et seminar om tolketjenesten 11.-12. februar 2017, var forbundsstyret invitert til å være med som observatører. Leder og nestleder deltok. Invitasjonen innebar også en kort presentasjon i seminaret av hvem vi er og hva vi jobber med. Deltakerne på seminaret var fra døveforeningene samt ungdomsklubber. Ved seminaret avslutning benyttet vi anledningen til å skrive under på en avtale som Tolkeforbundets styre og Norges Døveforbundets styre som hadde vært behandlet i styrene før jul. Liknende samarbeidsavtaler er inngått mellom Sveriges teckenspråktolkars förening og Sveriges Dövas RiksförbundWASLI og WFD, EFSLI og EUD, for å nevne noen. På Døveforbundets hjemmeside kan du se video fra undertegnelsen. Vi ser fram mot igjen å samarbeid med Norges Døveforbund, slik forgjengeren til Tolkeforbundet gjorde fra stiftelsen i 1978.

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord