EFSLI 2017

EFSLI 2017

Den store årlige europeiske tolkekonferansen for tegnspråktolker, EFSLI, er bare noen få måneder unna. I år skal konferansen være i Toulouse, Frankrike og overskriften er «What’s up Doc». Tolkeavisa har intervjuet Vibeke Bø, fra tolkeutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som deltok på EFSLI i Athen, Hellas, 9.-11. september 2016. Da var tema «It’s all greek to me» og vi har spurt Vibeke om hun kan fortelle litt om hvordan hun syns det var å delta European Forum of Sign Language Interpreters.

Vibeke, fortell oss hvilken forelesning du likte best fra fjorårets EFSLI: Jeg vil gjerne trekke frem to: Oliver Pouliot, en av verdens beste IS-tolker (red.anm: IS=International Signing) og koordinator snakket om konferansetolking, han understreket at korteste vei fra språk til språk alltid er best, og at det dermed er bedre å fly inn en person med riktig språk-kombinasjon enn å ha tre-fire ledd. Han sa også noe som kan oppfattes som litt kontroversielt: han nekter å bruke termen døve tolker. Han er interessert i språk-kombinasjon og kvalifikasjoner, audiogrammet bryr han seg ikke om. Han understreket også at det er viktig å vite at IS ikke kan erstatte de nasjonale tegnspråkene. Mye av nyansene vil forsvinne i tolking til IS.

Jeg likte også godt Debra Russel sin keynote-forelesning som handlet om kohesjon. Hun refererte til mange lingvistiske trekk ved tegnspråk som hjelper å skape koherente ts-tekster. Dette appellerte veldig til meg som lingvist.

Hørt på EFSLI 2016: «You can’t be neutral unless your deadDebra Russel

Hva fikk du ut av å reise? Jeg ble mye bedre kjent med organisasjonen EFSLI, fikk mange nye bekjentskaper fra Europa, en del konkrete tips til undervisning og fikk høre flere gode innlegg.

Hvorfor reiste du til EFSLI 2016? «Jeg har ikke vært aktiv i EFSLI før, men nå som jeg er blitt tolkelærer (har tatt over etter Turid Weiby), synes jeg det er naturlig å engasjere meg i dette feltet.

Hvorfor tenker du at EFSLI er viktig for tolker i Norge? Jeg synes faktisk nesten det viktigste er å vise solidaritet. Selv om ting ikke er perfekt her i Norge er det store forskjeller på tolkers arbeidsvilkår i Europa, og vi bør som et ressurssterkt land engasjere oss i dette. I tillegg øker det faglige nivået på EFSLI visstnok hvert år, så jeg tror også etter hvert at det vil bli en viktig arena for å oppdatere oss faglig. Det trenger alle profesjoner. Det gjør det også lettere å forholde seg til debatter her i landet når man får et større perspektiv på profesjonen.

Før vi avsluttet hadde Vibeke en ting hun ville tilføye: I fjor var jeg med på generalforsamlingen til EFSLI og der var ikke Norge representert. Jeg visste ikke at Tolkeforbundet ikke hadde representanter der, det synes jeg vi må ha. Heldigvis ble det ordnet i siste liten så jeg fikk stemme for, og representere Norge i generalforsamlingen. Jeg ønsker å engasjere meg i dette arbeidet i fremtiden, og det er også store muligheter for å påvirke EFSLI gjennom å stille som delegat, så det vil jeg anbefale at Tolkeforbundet bruker ressurser på i fremtiden.

Tolkeforbundets styre tenker å sende representanter til både generalforsamlingen og konferansen i år. Hvis flere ønsker kvalitetspåfyll innen vårt fagfelt, finnes det mer info på siden http://efsli.org/2017/

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Related Posts

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord