Seier for Tolkeforbundet!

Seier for Tolkeforbundet!

Denne uken har Tolkeforbundet vært i møte med samarbeidspartene hos Arbeids- og velferdsdirektoratet. Under dette møtet ble vi presentert for en nyhet som vi med glede bringer videre til våre medlemmer. Om kort tid vil det nemlig bli slutt på å føre inn reiseutgifter, kjørte kilometer og annen informasjon på oppdragsavtalen for å så signere denne og sende den som bilag med honorarkravet! Alt skal i stedet føres direkte i honorarskjemaet, noe som betyr at det kun blir ett skjema (i tillegg til reiseregningene) å signere og poste. Dette er noe Tolkeforbundet har jobbet for over lengre tid, og som dermed er en seier både for oss og for skogene!

 

På møtet ble det også diskutert et nytt rammedokument som skal erstatte dagens rammeavtale mellom frilanstolkene og NAV. Her har Tolkeforbundet fått gjennomslag for at det blir henvist til våre etiske retningslinjer.

 

Det vil også komme en databehandleravtale, som omhandler frilanstolkenes behandling av de personopplysningene om tolkebrukerne som mottas fra NAV. Avtalen kommer som et resultat av nye og strengere krav til personvern, og vil være gjenstand for videre diskusjoner og justeringer frem mot en ferdig avtale som vi forhåpentligvis kan anbefale våre frilansere å signere. Med andre ord har vi fortsatt mange spennende diskusjoner foran oss!

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

1 Comment

  1. Mariann Eidberg - 21/06/2017, 00:35

    Det nye systemet med oppdragsavtaler uten underskriftsdelen trådte i kraft 15/6. Vi har ikke hørt noe mer om når det nye rammedokumentet effektueres. Tanken med rammedokumentet er at den erstatter rammeavtalen og frilanstolkene kan knytte seg til hvilken som helst tolkesentral for å stå på liste for å motta ledige oppdrag. Man skal også ha en slags modersentral, en tilknytning, som gjør at det er en sentral som har ansvar for frilanstolken med tanke på oppfølging og møtepakker. Som vedlegg til dette rammedokumentet vil bl.a. vilkår for frilansoppdrag og taushetsplikt ligge samt en henvisning til at tolkene på oppdrag bør følge Tolkeforbundets etiske retningslinjer og Etiske retningslinjer for statstjenesten. Vi venter enda på informasjon fra direktoratet eller samordna frilansområde for når de nye dokumentene kommer og om det med underskrift får tilbakevirkende kraft også.

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord