Kort oppsummering av efsli generalforsamling 2017

Kort oppsummering av efsli generalforsamling 2017

Generalforsamlingen (AGM) til efsli (European Forum of Sign Language Interpreters) 2017 var i Toulouse, Frankrike. Under følger en kort oppsummering av AGM’en:

Efsli har nå 37 «full members» etter at 4 nye medlemmer ble ønsket velkommen i årets AGM: SKOPOS (Danmark), CASLIFD (Kroatia), KASLI (Kosovo) og BGSD (Tyskland). CASLIFD er vertskap for neste års efsli i Dubrovnick 14.-16. september 2018.

Hvert land har 2 stemmer i generalforsamlingen. Dersom et land har 2 tolkeforeninger deles stemmene mellom dem. Dersom et land har 2 foreninger med forskjellige tegnspråk (som f.eks. Sveits og Belgia) har de 2 stemmer hver. I år var det 45 stemmer i salen, inkl 2 fra Tolkeforbundet, Cathrine Skogstad og Mariann Eidberg.

I tillegg til årsrapporter, regnskap og budsjett ble følgende vedtatt i AGM:

  • En inkluderingserklæring som likestiller tolker og oversetter, uansett tolkens hørselsstatus.
  • Noen nye forskrifter for å sikre kompetanseoverføring dersom noen må trekke seg fra verv i styret før fullført periode.
  • Et punkt om hvordan håndtere interessekonflikter dersom det oppstår i styret.
  • En formalisering av komitéen efsliDI (Deaf Interpreters) som en undergruppe av efsli. Truls S. Yggeseth sitter i dette styret.
  • Det ble ikke flertall for styrets forslag om å øke medlemsprisene.
  • Et punkt om at styremedlemmer kan motta honorar for å delta i fondsfinansierte prosjekter (som f.eks. Erasmus+) ble vedtatt.

 

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Related Posts

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord