Tolkeforbundet i møte med direktoratet

Den 8.11 skal forbundsstyrets leder og nestleder i møte med Nav/Arbeids- og velferdsdirektoratet jmf. den tidligere inngåtte samarbeidsavtalen.

På agendaen står det fastet punktet «innholdet i samarbeidsavtalen» og i tillegg skal vi snakke videre om Rammedokumentet med vedlegg (som skal erstatte dagens Rammeavtale), vilkår for frilanstolkoppdrag, hvordan vil endringene påvirke frilanstolkene og tolketjenestens hverdag, taushetsplikterklæring og en databehandleravtale med sjekkliste.

Vi vil særlig fortelle dere litt om databehandleravtalen og siterer her fra innledningen: «Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende, og at all behandling av personopplysninger hos frilanstolken utføres etter krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet.

Databehandleravtalen regulerer frilanstolkens bruk av personopplysninger på vegne av NAV, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

Avtalen er vedlegg til «Rammedokument om samarbeidet mellom NAV og frilanstolkene».»

 

Avtalen har vært presentert for forbundsstyret i forrige møte den 7. juni og vi spilte inn en rekke endringsforslag som er blitt hensyntatt i det nye forslaget vi nå har mottatt. Vi kommer til å spille inn enda noen endringsforslag i håp om at vi får en avtale som vi kan stå inne for og som vi mener medlemmene trygt kan skrive under på. Vi har frist på oss til 27. oktober å melde inn dette samt eventuelt andre saker til agendaen.

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Related Posts

Nytt rammedokument for frilanstolker

Samordning av frilansområdet

Samordning av frilansområdet

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord