Nytt rammedokument for frilanstolker

Tolkeforbundet har sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav), AVYO, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag jobbet frem de nye ”Rammedokumentet om samarbeidet mellom Nav og frilanstolkene” og ”Vilkår ved frilanstolkoppdrag”.

Dokumentene setter de formelle rammene for samarbeidet mellom Nav og frilanstolkene. Det overordnede Rammedokumentet ble vedtatt i det nevnte fora 10. november i år, og trer antagelig i kraft fra og med 2. januar 2018.

Tolkeforbundet er stort sett godt fornøyde med rammedokumentet, der vi har fått gjennomslag for mange av våre synspunkter og endringsforslag. Vi er opptatt av at frilanstolkene skal bli hørt og tatt vare på, som den svært viktige ressursen de er for Nav. Derfor er vi glade for å ha fått gjennomslag for at rammedokumentet skulle beholde de eksisterende kriteriene for tildeling av oppdrag, og at frilanstolken nå skal forholde seg til både Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer og de etiske retningslinjene for statstjenesten. En naturlig konsekvens av det er at Tolkeforbundets trumfer statstjenesten der disse i konflikt som i punktene om lojalitetsplikt og meldeplikt.

Rammedokumentet markerer en endring i forholdet mellom Nav og frilanstolkene. Det skal ikke lenger skrives noen avtale mellom frilanstolken og nærmeste tolketjenestene, og rammedokumentet presiserer at frilanstolken er en selvstendig oppdragstaker som påtar seg enkeltstående oppdrag for NAV. Tolkeforbundet ser at dette kommer av formaliteter rundt forskjellen mellom ansatte og ikke-ansatte. Men vi er skeptiske til hvordan Nav på denne måten markerer ekstra avstand til frilanstolkene, og den effekten dette kan ha på samarbeidsklimaet. Spørsmålet er i hvilken grad dette vil vises igjen i Frilanstolkrutinen, og Tolkeforbundet vil følge nøye med når denne snart kommer i ny versjon.

I ”Vilkår ved frilanstolkoppdrag”, som det vises til i alle oppdragsavtaler, (tidligere side to på alle oppdragsavtaler) er det viktig å merke seg det som står helt i starten: «Avtalen er gjeldende fra det tidspunktet avtale om oppdrag ble inngått” – altså et vern for frilanstolker som har takket ja til oppdrag, mens man venter på å motta oppdragsavtale.

Vi venter på mer informasjon både fra Nav og Tolketjenestene/Samordna frilansområde angående videre implementering av dette.

 

Rammedokument

Vilkår ved frilansoppdrag

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Related Posts

Tolkeforbundet i møte med direktoratet

Samordning av frilansområdet

Samordning av frilansområdet

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord