Flere nye dokumenter for frilanstolkene

I forbindelse med utarbeidelsen av det nye ”Rammedokument om samarbeid mellom NAV og frilanstolkene”, kommer det også et nytt avtalesett som heter Databehandleravtale med tilhørende sjekkliste  som frilanserne skal signere på. Dette er dokumenter som er fremforhandlet i samarbeidsforumet, og som omhandler frilanstolkenes mottak, bruk og oppbevaring av personopplysninger tilsendt fra Nav.

Databehandleravtalen og sjekklisten tar utgangspunkt i maler som Nav har for slike avtaler. Disse er ganske omfattende, og i samarbeidsforumet har Tolkeforbundet arbeidet opp mot Arbeids- og velferdsdirektoratet for å redusere dokumentenes omfang og gjøre dem mer konkrete og forståelige. Tolkeforbundet har fått medhold i mange av våre forslag til endringer, men enkelte punkter har vært nødt til å stå av hensyn til standarder hos Nav.

Kravet til å overholde Nav-standarder gjør at dokumentene inneholder presiseringer som det er enighet om at frilanstolkene i bunn og grunn kan se bort fra. Det står blant annet at en skal ta sikkerhetskopi av personopplysninger, noe som ikke er relevant i og med at Nav selv har alle disse opplysningene i sitt system. Punktet i sjekklisten om bruk av underleverandør er også noe frilanstolkene kan se helt bort fra, siden dette uansett ikke er aktuelt.

Databehandleravtalen og sjekklisten blir gjeldende fra og med innføringen av det nye rammedokumentet 2. januar 2018, og blir vedlegg til dette.

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord